Zajímavé podnikatelské plány vznikly na univerzitě díky kurzu Sustainable Social Enterprises

Z prezentace podnikatelských plánů.
Foto: Ondřej Kročil
Monday 22 May 2023, 15:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Studenti dánské Copenhagen Business School, posluchači katedry ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého a také studenti, kteří na zmíněné katedře studují v rámci erasmovských mobilit, obhajovali své podnikatelské plány v oblasti sociálního podnikání. Ty vznikly díky novému hybridnímu kurzu Sustainable Social Enterprises.

Díky spolupráci Univerzity Palackého v Aurora Alliance mohla katedra ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty UP vytvořit hybridní kurz, v němž se studenti věnovali tématům vztahujícím se k sociálnímu podnikání. V letním semestru se tak kurzu Sustainable Social Enterprises zúčastnilo sedmadvacet studentů, z nichž patnáct přijelo z dánské Copenhagen Business School. Výuky, která se uskutečnila částečně i v online podobě, se zúčastnili i posluchači bakalářského programu Ekonomicko-manažerská studia FF UP společně se studenty, kteří na katedře ekonomických a manažerských studií FF UP studují v rámci programu Erasmus.  

„Hlavním výstupem kurzu byly studentské podnikatelské plány vedoucí k založení sociálních podniků. Ty se pak studenti snažili ve skupinkách v prostorách katedry ekonomických a manažerských studií FF UP obhájit před komisí odborníků složené z našich vyučujících,“ řekl Ondřej Kročil, vedoucí uvedené katedry.

Výuku kurzu vedl společně s docentkou Jaroslavou Kubátovou a podílel se na ní i Kai Hockerts z Copenhagen Business School. „Kdybych měl uvést jeden ze všech plánů, vzpomněl bych například na ten, v němž se studenti věnovali prodeji psích doplňků, vyráběných ručně osobami se zdravotním postižením. Jejich plán tedy navrhnul integrovat znevýhodněné osoby na trhu práce a díky výnosům z prodejů poté pomoci psím útulkům. Zajímavé na celé prezentaci bylo i to, že by se zmíněný plán měl uskutečnit v Mexiku, tedy zemi, která se potýká s obrovským množstvím pouličních psů,“ dodal Ondřej Kročil. Ve výčtu zajímavých podnikatelských plánů pak zmínil i ten, jenž se zaměřuje na založení sociálního podniku, využívajícího vertikální zemědělství, podporujícího dodávky čerstvé zemědělské produkce, zároveň napomáhajícího zvyšovat zemědělskou gramotnost ve městě Kodaň, ve kterém studuje část účastníků uvedeného kurzu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)