Zařízení, které vzniklo při výzkumu analytických chemiků, chrání patent

Elektronika se pro Petra Fryčáka stala koníčkem.
Foto: Martina Šaradínová
Friday 11 August 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Na přírodovědeckou fakultu doputoval další národní patent. Jeho původcem je Petr Fryčák z katedry analytické chemie, který sestrojil zařízení pro měření rychlých změn nízkých hodnot povrchové vodivosti v prostředí elektromagnetické interference síťového napětí. Ve vývoji pokračuje jeho autor dále a plánuje jednání s případnými zájemci o koupi licence.

„Obdobná zařízení sice existují, toto ale nabízí nové řešení, což potvrdil Úřad průmyslového vlastnictví. V některých ohledech má lepší parametry než komerčně užívané přístroje, především má rychlou odezvu. Využíváme ho pro naše výzkumy, vývoj ale pokračuje dál. Kolegové z Vědeckotechnického parku mi pomáhají s hledáním potenciálního zájemce o koupi licence, chystáme se na jednání s podniky,“ uvedl Fryčák.

Vývoj zařízení trval zhruba rok.  Jedná se přitom o vedlejší produkt výzkumu zaměřeného na hmotnostní spektrometrii a ionizační metody.

„Potřebovali jsme měřit zvlhčení povrchu, ukázalo se ale, že zásadním problémem je interference síťového napětí. Z rozvodů elektrické energie totiž vyzařuje frekvence 50 Hz, která nám toto měření rušila. Podstatou vynálezu je to, že navržená metoda dokáže tuto interferenci obejít,“ objasnil Fryčák.

Doplnil, že měření vodivosti povrchů se využívá i k jiným účelům. Například při testování kvality izolace, monitorování lidského dechu nebo při kontrole klimatizačních jednotek, kdy je potřeba zjistit, zda dochází ke kondenzaci kapaliny na povrchu.

„Když voda zkondenzuje na povrchu, změní jeho vodivost, což umí zařízení sledovat v reálném čase. Obecně se u těchto měřidel sledují parametry, jako je složitost, od které se odvíjí cena, rychlost odezvy či citlivost. Já jsem přístroj navrhl tak, aby byl levný a citlivý zároveň. A umí si poradit s interferencí,“ řekl Fryčák, pro nějž je tento patent první v jeho kariéře. Elektronika, které se musel v mnohém sám přiučit, se pro analytického chemika stala koníčkem. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)