Zařízení, které vzniklo při výzkumu analytických chemiků, chrání patent

Elektronika se pro Petra Fryčáka stala koníčkem.
Foto: Martina Šaradínová
Pátek 11. srpen 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Na přírodovědeckou fakultu doputoval další národní patent. Jeho původcem je Petr Fryčák z katedry analytické chemie, který sestrojil zařízení pro měření rychlých změn nízkých hodnot povrchové vodivosti v prostředí elektromagnetické interference síťového napětí. Ve vývoji pokračuje jeho autor dále a plánuje jednání s případnými zájemci o koupi licence.

„Obdobná zařízení sice existují, toto ale nabízí nové řešení, což potvrdil Úřad průmyslového vlastnictví. V některých ohledech má lepší parametry než komerčně užívané přístroje, především má rychlou odezvu. Využíváme ho pro naše výzkumy, vývoj ale pokračuje dál. Kolegové z Vědeckotechnického parku mi pomáhají s hledáním potenciálního zájemce o koupi licence, chystáme se na jednání s podniky,“ uvedl Fryčák.

Vývoj zařízení trval zhruba rok.  Jedná se přitom o vedlejší produkt výzkumu zaměřeného na hmotnostní spektrometrii a ionizační metody.

„Potřebovali jsme měřit zvlhčení povrchu, ukázalo se ale, že zásadním problémem je interference síťového napětí. Z rozvodů elektrické energie totiž vyzařuje frekvence 50 Hz, která nám toto měření rušila. Podstatou vynálezu je to, že navržená metoda dokáže tuto interferenci obejít,“ objasnil Fryčák.

Doplnil, že měření vodivosti povrchů se využívá i k jiným účelům. Například při testování kvality izolace, monitorování lidského dechu nebo při kontrole klimatizačních jednotek, kdy je potřeba zjistit, zda dochází ke kondenzaci kapaliny na povrchu.

„Když voda zkondenzuje na povrchu, změní jeho vodivost, což umí zařízení sledovat v reálném čase. Obecně se u těchto měřidel sledují parametry, jako je složitost, od které se odvíjí cena, rychlost odezvy či citlivost. Já jsem přístroj navrhl tak, aby byl levný a citlivý zároveň. A umí si poradit s interferencí,“ řekl Fryčák, pro nějž je tento patent první v jeho kariéře. Elektronika, které se musel v mnohém sám přiučit, se pro analytického chemika stala koníčkem. 

Zpět