Zástupci katedry psychologie převzali bustu Sigmunda Freuda

Foto: RNDr. Ing. Ladislav Stanke, Ph.D.
Wednesday 4 May 2022, 8:35

V rámci konference Mezinárodní studentské psychologické dny 2022 pořádané katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého došlo k slavnostnímu předání busty Sigmunda Freuda zástupcům této katedry. Samotné předání se uskutečnilo 28. 4. 2022 během společenského večera, na který byli pozváni zástupci z řad studentů a studentek, ale i pedagogů kateder psychologie z českých a slovenských univerzit.

Pozvání přijala také dárkyně busty PhDr. Helena Veličková a děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.. Ten ve své řeči zmínil i historické okénko návštěvy Sigmunda Freuda v Olomouci a poděkoval dárkyni za tento dar.

Autorem sochařského ztvárnění významné osobnosti psychologie je doc. Bohumil Teplý (13.4 1932 – 13.10.2020), olomoucký sochař a v letech 1960–1978 i pedagog kresby a sochařství na Univerzitě Palackého.

Sigmund Freud, zakladatel analýzy, je s Olomoucí často spojován z důvodu jeho pobytu během vojenských manévrů v roce 1886. Na to upozorňuje i pamětní deska s bustou vedle vchodu do kavárny Caffe Opera v domě na Horním náměstí č. 21. Předání busty zástupcům katedry psychologie Univerzity Palackého je tak dalším připomínajícím krokem, že oblast psychologie je s Olomoucí a s olomouckou univerzitou úzce spjata.

Mgr. Štěpán Komrska, student doktorského studijního programu Klinická a pedagogická psychologie FF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)