Zdeněk Pechal se bude ucházet o funkci děkana FF UP

Kandidát na děkana FF UP prof. Zdeněk Pechal.
Foto: Milada Hronová
Tuesday 12 September 2017, 12:09 – Text: Milada Hronová

Filozofická fakulta bude 11. října volit nového děkana. Jiřího Lacha, který fakultu vede již v druhém funkčním období, může vystřídat Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky. Obdržel pět návrhů akademické obce a je jediným kandidátem děkanské volby na funkční období 2018 – 2022.  

Akademický senát FF UP vyhlásil volby děkana na jaře a podle schváleného harmonogramu mohla akademická obec fakulty podávat návrhy do 6. září. K tomuto datu obdržela tříčlenná volební komise 12 návrhů, z nichž 11 bylo platných. Pět návrhů obdržel profesor Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, šest návrhů pak docent Jan Stejskal, vedoucí katedry historie, který kandidaturu odmítl.  

„Kandidoval bych pouze v případě, kdybych pociťoval, že mé představy o další existenci filozofické fakulty jsou v přímém rozporu s vizemi případných kandidátů. Fakultní úřady totiž vnímám výhradně jako službu, navíc velmi nevděčnou. Službě se jako končící vedoucí katedry historie či jako předseda AS FF UP nevyhýbám, je-li však v tuto chvíli připraven a ochoten sloužit někdo zkušenější, jehož názory navíc znám a vážím si jich, nepokládám za nutné, abych kandidoval,“ řekl Jan Stejskal.

Naopak Zdeněk Pechal kandidaturu přijal a návrhů na svou kandidaturu si velmi váží. „Nemám žádné ambice násilně přebudovávat něco, co funguje. Za Jiřím Lachem například zůstane motivační systém grantové podpory vědecké práce. Počet publikací i objem finančních prostředků díky tomuto systému několikanásobně vzrostl. Teď nadešel čas, abychom grantovou motivaci posunuli směrem ke kvalitě vědeckých výstupů,“ řekl Zdeněk Pechal. Za priority filozofické fakulty považuje oblast akreditací a kvalifikačního růstu i například státní financování. „Filozofická fakulta má více než pět tisíc studentů a je tady pro to, aby se jim maximálně věnovala,“ dodal. V případě svého zvolení by podporoval mezigenerační dialog, v němž děkan podle něj hraje důležitou roli. “Ne úplně ve smyslu jednoznačné nadřízenosti a podřízenosti, ale spíše rovnosti hlasů a hledání řešení, která přinášejí prospěch všem,“ uvedl Zdeněk Pechal.

Před akademickou obcí filozofické fakulty bude své vize prezentovat už 4. října v 16 hodin. Jestli ve volbě uspěje, se filozofická fakulta dozví 11. října. Mandát současného děkana Jiřího Lacha skončí 31. ledna 2018.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)