Zdeněk Pechal se bude ucházet o funkci děkana FF UP

Kandidát na děkana FF UP prof. Zdeněk Pechal.
Foto: Milada Hronová
Úterý 12. září 2017, 12:09 – Text: Milada Hronová

Filozofická fakulta bude 11. října volit nového děkana. Jiřího Lacha, který fakultu vede již v druhém funkčním období, může vystřídat Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky. Obdržel pět návrhů akademické obce a je jediným kandidátem děkanské volby na funkční období 2018 – 2022.  

Akademický senát FF UP vyhlásil volby děkana na jaře a podle schváleného harmonogramu mohla akademická obec fakulty podávat návrhy do 6. září. K tomuto datu obdržela tříčlenná volební komise 12 návrhů, z nichž 11 bylo platných. Pět návrhů obdržel profesor Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, šest návrhů pak docent Jan Stejskal, vedoucí katedry historie, který kandidaturu odmítl.  

„Kandidoval bych pouze v případě, kdybych pociťoval, že mé představy o další existenci filozofické fakulty jsou v přímém rozporu s vizemi případných kandidátů. Fakultní úřady totiž vnímám výhradně jako službu, navíc velmi nevděčnou. Službě se jako končící vedoucí katedry historie či jako předseda AS FF UP nevyhýbám, je-li však v tuto chvíli připraven a ochoten sloužit někdo zkušenější, jehož názory navíc znám a vážím si jich, nepokládám za nutné, abych kandidoval,“ řekl Jan Stejskal.

Naopak Zdeněk Pechal kandidaturu přijal a návrhů na svou kandidaturu si velmi váží. „Nemám žádné ambice násilně přebudovávat něco, co funguje. Za Jiřím Lachem například zůstane motivační systém grantové podpory vědecké práce. Počet publikací i objem finančních prostředků díky tomuto systému několikanásobně vzrostl. Teď nadešel čas, abychom grantovou motivaci posunuli směrem ke kvalitě vědeckých výstupů,“ řekl Zdeněk Pechal. Za priority filozofické fakulty považuje oblast akreditací a kvalifikačního růstu i například státní financování. „Filozofická fakulta má více než pět tisíc studentů a je tady pro to, aby se jim maximálně věnovala,“ dodal. V případě svého zvolení by podporoval mezigenerační dialog, v němž děkan podle něj hraje důležitou roli. “Ne úplně ve smyslu jednoznačné nadřízenosti a podřízenosti, ale spíše rovnosti hlasů a hledání řešení, která přinášejí prospěch všem,“ uvedl Zdeněk Pechal.

Před akademickou obcí filozofické fakulty bude své vize prezentovat už 4. října v 16 hodin. Jestli ve volbě uspěje, se filozofická fakulta dozví 11. října. Mandát současného děkana Jiřího Lacha skončí 31. ledna 2018.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)