Zrod soudobého Středoevropana

Foto: (map)
Tuesday 29 November 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

V římském nakladatelství Viella vyšla monografie s názvem The Birth of the Modern Central European Citizen. Editory této knihy s českým názvem Zrod soudobého Středoevropana jsou Jan Stejskal, stávající děkan filozofické fakulty, a Michael Viktořík, vedoucí její katedry historie. Publikace z mnoha pohledů nahlíží na složitý a mnohovrstevnatý proces formování novodobé občanské společnosti v prostoru mnohonárodnostní habsburské monarchie.

Inspiraci k vzniku této knihy našli její editoři na mezinárodní konferenci, jež se konala na podzim 2018 v Kroměříži, tedy v místě, které v historii evropského parlamentarismu sehrálo klíčovou roli.

„V roce 2018 jsme si připomínali 170. výročí zasedání Ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži, na němž byly mimo jiné vůbec poprvé projednávány návrhy na federativní uspořádání habsburské monarchie. Někteří účastníci kroměřížské konference byli následně osloveni, aby připravili studie, které budou bilancovat jejich celoživotní výzkum a které současně nabídnou odborné i laické veřejnosti některá klíčová témata spojená s vývojem občanské společnosti v prostoru střední Evropy, a to s nadhledem a s důrazem na patřičné dějinné souvislosti,“ uvedl Michael Viktořík, vedoucí katedry historie FF UP. Příspěvky oslovených odborníků z tuzemských i zahraničních historických pracovišť pak podle něj vytvořily samostatné kapitoly v knize. Ke čtenáři se teď dostává po více než dvouleté přípravě.  

Monografie je výjimečná nejen svým rozsahem a časovými přesahy, ale i složením autorského kolektivu. Editoři oslovili přední představitele české historiografie, Milana Hlavačku, Miroslava Hrocha, Jana Rychlíka, Jiřího Štaifa, Jiřího Hanuše, Jiřího Malíře, Janu Burešovou, Milenu Lenderovou a Lukáše Fasoru, aby bilancovali svůj dosavadní výzkum a současně čtivou formou přiblížili čtenářům složitá témata. Věnují se v nich otázkám formování novodobých národů a národních států, vzniku a rozvoji parlamentarismu v podunajské monarchii, liberalizačním a demokratickým procesům ve společnosti, také sociální problematice či roli významných osobností v modernizačních procesech, například roli Františka Palackého.

Odborníci se v knize věnují i zániku habsburské monarchie. Uvedená témata představuje ve svých kapitolách jedenáct profesorek a profesorů, kteří působí na předních historických pracovištích v tuzemsku i v zahraničí. Ze zahraničních autorů se na publikaci podíleli Lothar Hőbelt (Universität Wien) a Catherine Horel, současná prezidentka mezinárodního komitétu pro historické vědy.   

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)