Kdo je a kdo není akademický pracovník? Na UP o tom rozhodl akademický senát

V Slavnostním sále Rektorátu UP jednal Akademický senát UP.
Foto:archiv ŽUP
Čtvrtek 27. říjen 2016, 12:31 – Text: Milada Hronová

Profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědecko-pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru k UP. To je výčet těch, kteří jsou součástí skupiny zvané akademický pracovník na Univerzitě Palackého. V souvislosti s novelou zákona o vysokých školách o tom rozhodl Akademický senát UP.

Akademický pracovník UP je ten, který prochází výběrovým řízením a má v pracovní smlouvě uvedeno, že na základě daného úvazku učí a podílí se na tvůrčí činnosti -vědecké, výzkumné, umělecké a další. Pouze jemu náleží právo volit či být volen.  Touto definicí se v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona zabýval Akademický senát UP.

„Během diskuse o tom, kdo je a kdo není akademických pracovník, se rozvinula například debata o lektorech. Jsou především učící skupinou a na rozdíl od asistentů nevykonávají tvůrčí činnost. Kdybychom však lektory z akademických pracovníků vyčlenili, stali by se tak jedinou skupinou učitelů - od mateřských škol počínaje po vysoké školy konče - která by neměla nárok na obvyklý počet dní dovolené. Kromě jiných, i toto byl důvod, proč jsme tak neučinili,“ řekl Jiří Langer, předseda akademického senátu. Naopak u vědeckých pracovníků se senát rozhodl jinak.

„Ti, kteří celý svůj čas věnují výzkumu bez pedagogické činnosti, například bádají v laboratořích, jsou nyní v neakademické kategorii výzkumný pracovník,“ doplnil Jiří Langer.  Univerzita Palackého do neakademické kategorie řadí také technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky dělnických povolání, obchodně provozní a zdravotnické pracovníky. 

Akademický senát UP přivítal na svém jednání také nové senátory z právnické fakulty Veroniku Tomoszkovou a Marka Zápotockého a z cyrilometodějské teologické fakulty Anežku Schindlerovou.

Během říjnového jednání se senátoři zabývali a schválili i aktualizovaný Studijní a zkušební řád UP.  „Žádné zásadní změny z tohoto dokumentu pro studenty nevyplývají. Jednalo se především o legislativní, technické a terminologické úpravy vyžádané novelou zákona o vysokých školách. Potřeba některých změn vyplynula i s postupem praxe,“ řekl Jiří Langer.

AS UP schválil během jednání i Plán realizace strategického záměru UP na rok 2017, a to ve znění se zapracovanými připomínkami komisí AS UP a Vědecké rady UP. V návaznosti na novelu vysokoškolského zákona přijali senátoři i aktualizaci Statutu CMTF UP a Disciplinárního řádu UP. Podle novely vysokoškolského zákona musí univerzita všechny vnitřní předpisy upravit do konce srpna 2017.

Zasedání senátu UP se zájmem sledovali zástupci ukrajinských univerzit, kteří byli hosty olomoucké univerzity. Jejich pobyt se uskutečnil v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Univerzity Palackého s garancí České rozvojové agentury.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)