Lékařská fakulta má nové vedení i předsedu akademického senátu

Děkan Milan Kolář (vlevo) s novým předsedou AS LF UP Tomášem Papajíkem.
Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 8. červen 2023, 14:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP si na svém prvním červnovém zasedání zvolil nového předsedu, stal se jím Tomáš Papajík z Hemato-onkologické kliniky. Změna na předsednickém postu souvisí s novým vedením fakulty, neboť děkan Milan Kolář si dosavadního předsedu Dušana Klose vybral do svého proděkanského týmu, o kterém se na jednání také hlasovalo.

Tomáš Papajík, přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, byl jediným kandidátem na post předsedy senátu. „Doba, která nás čeká, bude jistě náročná. Budu dbát na to, abychom tu mohli diskutovat jako nadále v atmosféře slušnosti a vzájemného respektu, kdy se nemusíme zdráhat vyjádřit svůj názor,“ uvedl před hlasováním, v němž získal, vyjma jednoho neplatného lístku, jednohlasnou podporu přítomných.

S poděkováním za důvěru se vzápětí ujal vedení jednání a předal slovo děkanovi Milanu Kolářovi, který senátorům představil zamýšlenou podobu svého proděkanského týmu (viz níže) a požádal o souhlas se záměrem dotyčné do funkce jmenovat. Členové senátu po krátké diskuzi s obsazením proděkanských pozic souhlasili, taktéž s působením Jany Valíkové v pozici tajemnice fakulty. 

Proděkanský tým děkana Milana Koláře:

Dušan Klos, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana

Martin Doležel, proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost

Hana Kolářová, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročníku

Eva Klásková, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku

Iva Voborná, proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry

Milan Raška, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine

Josef Zadražil, proděkan pro specializační vzdělávání

Senát, jehož novým členem se za Dušana Klose stal Richard Salzman, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, také schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 pro české i anglické studijní programy a vyslechl informace o aktuálním dění na fakultě.

Děkan Milan Kolář členy senátu mimo jiné seznámil se situací týkající se stavby nové budovy v Hněvotínské ulici, která by mohla brzy začít, a také o rekonstrukci skleněných střech Dostavby Teoretických ústavů, která až do září uzavře hlavní vstup s recepcí a postupně i studovnu v Šantavého sále. Hovořilo se i o chystaném navýšení mzdových tarifů na fakultě.

Akademický senát LF UP v červnu zasedne ještě jednou, a sice v úterý 20. června v 11:30. Stěžejním bodem jednání bude rozpočet fakulty pro letošní rok.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)