V soutěži zaměřené na spektroskopii uspěli dva mladí vědci z Univerzity Palackého

Foto: Tomáš Vašina
Pátek 16. únor 2024, 8:30 – Text: Šárka Chovancová

Třetí místo v soutěži mladých autorů do 35 let v oboru spektroskopie, kterou za rok 2023 vyhlásila Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, si v kategorii publikovaných prací odvezli Barbora Piskláková z laboratoře metabolomiky lékařské fakulty a Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty. Ceny byly předány na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„Je to skvělý úspěch, a to nejen pro mě, ale i pro celý tým, který se na publikaci podílel. Jedná se o výsledek několikaletého intenzivního výzkumu a věřím, že toto uznání posílí mé další úsilí v oblasti vědy. V soutěži byla velká konkurence, velmi mě tedy těší umístění na krásném třetím místě. Jsem velmi vděčná za podporu, kterou spektroskopická společnost poskytuje mladým vědcům,“ uvedla Barbora Piskláková.

Vědkyně se ve své práci nazvané „Rychlá a účinná LC-MS/MS diagnostika dědičných metabolických poruch: poloautomatický pracovní postup pro analýzu organických kyselin, acylglycinů a acylkarnitinů v moči“ zabývá diagnostikou dědičných metabolických poruch, což jsou vrozená onemocnění metabolismu projevující se především v dětském věku vedoucí k různým zdravotním komplikacím až smrti pacienta.

„Na našem oddělení jsme téměř 6 let pracovali na vývoji laboratorní metody založené na hmotnostní spektrometrii pro analýzu téměř 150 diagnostických markerů z řad organických kyselin, acylkarnitinů a acylglycinů v moči. Dosavadní metoda používaná na stovkách specializovaných pracovištích po celém světě je náročná na přípravu vzorků a také na vyhodnocení analýz, což vyžaduje odborný personál s dlouholetými zkušenostmi. Tento nový přístup zkracuje dobu vyšetření z původních 8 hodin na přibližně hodinu a dokáže odhalit více než 80 onemocnění. Navíc je metoda jednoduchá na přípravu vzorku, provedení, vyhodnocení a interpretaci analýz, které dokáže provést i personál bez letitých zkušeností,“ doplnila Barbora Piskláková.

Tomáš Pluháček v soutěži uspěl s prací nazvanou „Analýza ultrastopových koncentrací enantiomerů oxaliplatiny a jejich lékopisných nečistot pomocí CE-ICP-MS“. „Výsledku si velice vážím, představuje nejen ocenění mé práce, ale také ocenění práce kolegů z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty, kteří se se mnou podíleli na přípravě dvou vědeckých prací zaměřených na kontrolu kvality farmaceutické výroby oxaliplatiny – protinádorového léčiva," uvedl Tomáš Pluháček.

Vědci navrhli a zkonstruovali unikátní rozhraní pro spojení kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (CE-ICP-MS), které mimo jiné umožňuje provést analýzu stopových množství optických izomerů oxaliplatiny (tedy léčivé látky) a jejich nečistot na úrovni desítek attomolů. Spolehlivé, rychlé a přesné stanovení stopových množství nečistot oxaliplatiny je velmi důležité při kontrole její výroby, kdy je nutné splnit velmi přísné požadavky na přítomnost co nejmenšího množství nečistot, které by mohly mít nepříznivý vliv při léčbě pacientů s nádorovým onemocněním.

„Náš přístup pro stopovou analýzu nečistot oxaliplatiny je rychlejší a citlivější než dosud používané metody, čímž významně přispívá ke kvalitnější kontrole výroby léčiv obsahujících oxaliplatinu, a zároveň přispívá k minimalizaci jejich nežádoucích účinků. Navržené řešení spojení CE-ICP-MS má i do budoucna zajímavý potenciál, v současnosti ho využíváme při studiu fyzikálně-chemických vlastností nanočástic," dodal Tomáš Pluháček.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)