Výuka angličtiny pro ukrajinskou komunitu v Olomouci

Margo Hordeieva a její poslední lekce s jednou z dětských skupin.
Foto: M. Hordeieva
Pondělí 3. červenec 2023, 12:09

V létě minulého roku jsme na Filozofické fakultě univerzity Palackého spustili kurzy angličtiny pro ukrajinské uprchlíky. Zprvu vyučující učili bez nároku na odměnu, od září jsme pak obdrželi štědrý grant od Velvyslanectví USA v České republice a začali jsme kurzy pořádat ve spolupráci s Americkým centrem, které v Olomouci nově vzniklo.

Vyučovalo se v sedmi skupinách, které se v celkovém počtu potkaly při 512 vyučovacích hodinách. Pro dospělé byly vytvořeny skupiny pro falešné začátečníky, úplné začátečníky, pokročilé a také jedna začátečnická skupina vyučovaná online. Nabídku doplnily dvě skupiny pro děti od 9 do 10 let a od 11 do 12 let a také skupina pro teenagery. Na kurzech se vystřídalo na 200 účastníků, přičemž každý týden se výuky účastnilo v průměru 65 osob. Nyní nastal čas na letní pauzu.

Na následujících řádcích bych chtěl za celý tým srdečně poděkovat všem, kteří s projektem pomohli a přiložili ruku k dílu. V prvé řadě putuje naše poděkování k rektorovi Martinu Procházkovi, který se významně zasloužil o pomoc ukrajinským uprchlíkům. Velké díky patří také děkanovi filozofické fakulty Janu Stejskalovi, který umožnil realizovat výuku v učebnách na Křížkovského 10, a proděkance pro mezinárodní vztahy Pavlíně Flajšarové, která uvolnila finance na nákup učebnic pro některé ze skupin.

Svou pomocí přispěli také kulturní atašé Natalie Wilkins a Todd Jurkowski z Velvyslanectví USA, kteří se postarali o již zmíněné financování programu. Na tomto místě bychom tak chtěli poděkovali i jim. Za podporu a pomoc s organizací dále děkujeme Lukáši Merzovi.

V neposlední řadě bych chtěl osobně poděkovat všem, kteří v kurzech ukrajinské studenty učili. Jmenovitě jsou to Karolína Cohen, Margo Hordeieva, Jirka Chwalek, Matěj Kundrát, Ladislava Livingstone a Eva Železná. Děkujeme i kolegům, kteří za ně v případě potřeby zaskakovali. Kromě toho si všichni nesmírně vážíme samotných účastníků kurzů, kterým rovněž ze srdce děkujeme za spolupráci.

Doufáme, že v září se nám podaří s projektem navázat tam, kde jsme skončili. Uvítáme také vaše případné rady a návrhy.

David Livingstone, Ph.D., vedoucí literární sekce katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)