Akademici a studenti lékařské fakulty diskutovali s děkanem a jeho hosty

Děkan Milan Kolář přivítal akademickou obec lékařské fakulty ve Velké posluchárně Teoretických ústavů.
Foto: Velena Mazochová
Sobota 18. březen 2017, 8:30 – Text: Velena Mazochová

Aktuální témata k chodu lékařské fakulty i seznámení s jejími úkoly a výhledy pro další období nabídlo setkání, na kterém se s akademickou obcí sešli děkan Milan Kolář, proděkan Jiří Ehrmann a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Prostor pro informace a diskuzi připravili již tradičně členové Spolku mediků LF. 

„Beru to jako přátelské setkání, na kterém bychom mohli vyslechnout vaše názory a diskutovat na konkrétní témata,“ uvedl v úvodu děkan Milan Kolář. Za jedno z nejdůležitějších témat označil vládní návrh zákona, podle nějž by se od příštího roku měly současné fakultní nemocnice přeměnit na novou právní formu univerzitních nemocnic. 

„Zákon o univerzitních nemocnicích změní organizaci zdravotnictví na další desítky let,“ řekl Milan Kolář, který novou zákonnou úpravu představil. Jak zdůraznil, vedení fakulty i olomoucké fakultní nemocnice navrhovanou transformaci pokládá za dobrý krok ke stabilizaci vzájemných vztahů a k rozvoji kvalitnější nemocniční péče. „Z pohledu mého i z pohledu ředitele fakultní nemocnice máme v současné době velmi nadstandardní, přátelské a fungující vztahy. Navrhovaný zákon je umožní postavit na solidní a rozumný základ,“ zdůraznil děkan. Upozornil zároveň, že univerzitní nemocnice by měly vzniknout jako samostatné organizace sui generis a navzdory názvu nebudou součástí univerzit. Ty však, stejně jako příslušné fakulty, budou mít možnost výrazně ovlivňovat například podobu organizační struktury i vznik nebo rušení jednotlivých pracovišť univerzitních nemocnic.

Další informace děkana se týkaly dosavadních jednání zástupců lékařských fakult s ministerstvy zdravotnictví a školství, zejména v souvislosti s požadavkem na zvýšení počtu mediků. Měl by se tak zmírnit dopad nedostatku lékařů na české zdravotnictví. „Ministr zdravotnictví nás požádal o navýšení o patnáct procent, otázka ale zní, jak to máme financovat. Jak víte, na to, abychom v současné době mohli připravovat další generace českých lékařů, si musíme vydělat, protože státní dotace nám pokrývá maximálně šedesát procent skutečných nákladů. Podobné je to i na ostatních lékařských fakultách. Zvládáme to díky partnerství s fakultní nemocnicí, anglickým studijním programům i dalším aktivitám a z velké části i díky velkému pracovnímu nasazení akademických pracovníků a zaměstnanců fakulty. Ale naše schopnost vydělávat je napnutá k prasknutí,“ zdůraznil děkan. Upozornil zároveň na blížící se období tvorby rozvrhů a sylabů pro příští akademický rok. „V současné době se v této věci ale de facto neděje nic. Přitom nám běží čas, a představa, že něco podstatného doděláme v květnu, v červnu nebo v červenci, je dosti problematická.“ 

K tématům setkání a následným diskuzím patřily také informace děkana a ředitele FNOL Romana Havlíka k otázkám stravování studentů v areálu Teoretických ústavů nebo problémy spojené s plněním studijních povinností posluchačů anglických studijních programů, které komentoval proděkan Jiří Ehrmann. Členové akademické obce se také seznámili s aktuálním vývojem absolventského programu LF a FNOL, s postupem výběrových řízení na fakultě i s očekávanými změnami její organizační struktury.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)