Děkan lékařské fakulty ocenil špičkové práce akademiků a studentů

Jednu z Cen děkana si odnesl také přednosta Oční kliniky Jiří Řehák.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Pátek 7. duben 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Celkem 33 publikačních výstupů z pracovišť lékařské fakulty dosáhlo na Ceny děkana za rok 2016. Obdrželo je 13 vědeckých pracovníků a 17 studentů pregraduálních a doktorských studijních programů napříč vědními disciplínami. Diplomy a finanční odměny ve výši více než tři čtvrtě milionu korun předal letošním laureátům děkan Milan Kolář na zasedání fakultní Vědecké rady. 

Letošní oceněné publikace dokládají podle děkana rostoucí kvalitu vědecko-výzkumné činnosti fakultních pracovišť. „Rád bych vám poděkoval za vynikající práci ve prospěch lékařské fakulty. I díky vám je její vědecko-výzkumný výkon nadále velmi kvalitní,“ zdůraznil děkan Milan Kolář, který kromě diplomů rozdal také finanční odměny. V kategoriích pro hodnocení významných publikací, monografií a patentů obdrželi autoři 40 tisíc korun, publikace s významným citačním ohlasem byla odměněna 30 tisíci a studentské práce byly spojeny s mimořádným stipendiem ve výši 10 tisíc korun. 

Ceny pouze pro excelentní práce 

Výběr původních vědeckých prací se přitom letos řídil zpřísněnými pravidly. Ještě loni byly hodnoceny současně práce v prvním i čtvrtém decilu, tedy práce publikované v časopisech, které jsou podle oborových databází Web of Science řazeny mezi prvních deset, resp. dvacet pět procent časopisů s nejvyšším impakt faktorem. Letos fakulta zavedla přísnější kritéria.  

„Minulý rok ukázal, že fakulta produkuje poměrně značné množství kvalitních prací a cen je opravdu velké množství. Pro rok 2016 jsme se proto rozhodli, že oceníme práce jen v prvním decilu, protože má být oceněna skutečná excelence, tedy skvělá publikace, která vyjde nejrenomovanějším časopisu,“ zdůraznil proděkan pro vědu a výzkum Tomáš Papajík. 

Těžký vodík, ultrasonografie i léčba sítnice 

Ceny za původní přehledovou vědeckou práci převzalo osm vědeckých pracovníků z ústavů molekulární a translační medicíny, biologie, farmakologie, lékařské chemie a biochemie, z Urologické kliniky a Kliniky zubního lékařství. Byla mezi nimi také Kristýna Bürglová z ÚMTM, která získala hned dvě ocenění - za práci základního výzkumu publikovanou v časopise Organic Letters a za patentovanou metodiku pro organickou syntézu. „V práci ukazujeme deaminaci aromatických anilinů, která se dá prakticky aplikovat jako metoda deuterace, tedy zavádění těžkého vodíku do organických sloučenin. S tím souvisí i druhá práce – patentovali jsme novou metodiku, která může dál sloužit v organických syntézách. Je to další krok dopředu, malý dílek v mozaice, na který může navázat někdo další,“ objasnila Kristýna Bürglová. 

Letošními laureáty se stali také autoři dalších oceněných patentů Robert Bajgar a Hana Kolářová, vědečtí pracovníci Ústavu lékařské biofyziky. V kategorii významných monografií si Cenu děkana odnesli Jiří Šedý z Ústavu normální anatomie za Kompendium stomatologie II a odborníci z III. interní kliniky Zdeněk Fryšák a Milan Halenka za Atlas ultrasonografie štítné žlázy, jehož rozšířená verze se v současné době připravuje k vydání v USA. „Na rozdíl od podobných publikací ve světě v ní převažují vybrané a popsané ultrasonografické obrazy, které doktor Halenka sbíral zhruba 25 let na vynikajících ultrasonografických přístrojích a které se podařilo archivovat. Atlas je zajímavý tím, že obsahuje nepopsané obrázky a zároveň i jejich protiobraz s vyznačením patologie. Spolu s návodným textem tak vysvětlují, na co je třeba se při prohlížení zaměřit,“ vysvětlil Zdeněk Fryšák.

Ocenění za vědeckou publikaci s významným počtem citací obdržel přednosta Oční kliniky Jiří Řehák. Jeho publikace, uveřejněná v časopise Current Eye Research s impakt faktorem 1, 519, si na své konto připsala 147 citací. „Práce se týká léčby sítnicových žilních uzávěrů a spolupracoval jsem na ní se svým někdejším žákem Matúšem Rehakem z Lipska. Z výzkumu léčby tohoto onemocnění vzešla řada publikací, z nichž je právě tato ve světě velmi ceněná,“ uvedl Jiří Řehák. 

Ceny děkana si odneslo také 17 autorů z řad studentů pregraduálního a zejména doktorského studia. Nejlépe si přitom vedly vědecké naděje Ústavu lékařské biofyziky, Ústavu molekulární a translační medicíny a Ústavu farmakologie. 

Ceny děkana spojené s finanční odměnou jsou udělovány každoročně ve snaze podpořit prestiž vědecké práce. Loni fakulta rozdala téměř 700 tisíc korun devatenácti vědeckým pracovníkům a deseti studentům.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)