Děkan teologické fakulty Vít Hušek složil inaugurační slib

Inaugurace děkana CMTF UP Víta Huška.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 18. říjen 2022, 16:20 – Text: Martin Višňa

V olomouckém Arcibiskupském paláci byl do funkce děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP slavnostně uveden Vít Hušek, jako sedmá osobnost v novodobé historii fakulty. Děkanskou insignii převzal z rukou rektora Martina Procházky a předsedy Akademického senátu CMTF UP Jaroslava France. Dosavadní děkan Peter Tavel obdržel stříbrnou medaili UP Pro merito za přínos pro rozvoj fakulty.

„Ze srdce bych chtěl poděkovat odstupujícímu děkanovi Peteru Tavelovi, který CMTF UP vedl posledních osm let. Za tu dobu se mu podařilo aktivity fakulty zviditelnit v akademickém prostředí nejen u nás, ale i v zahraničí. Fakulta také navázala důležité kontakty na mezinárodním poli a vychovala řadu osobností, které dokazují, že jejich práce je pro společnost a dnešní velmi složitý svět důležitá a potřebná,“ uvedl při předávání medaile rektor Martin Procházka.

Peter Tavel na slova chvály zareagoval, že přece za všechno může Bůh a absolventi jako sv. Jan Sarkander a další kněží, kteří za fakultu orodují. Poděkování ale adresoval i arcibiskupovi Janu Graubnerovi a jeho nástupci Josefu Nuzíkovi, rektorátu, svým proděkanům i celé akademické obci fakulty.

„Prožili jsme úrodné roky, které začaly už za děkanky Ivany Vlkové, a jsem si jistý, že budou pokračovat. Vítku, přeji ti, abys ve svém období zažil konec války na Ukrajině i na univerzitě. A abys zůstal takový, jaký jsi,“ obrátil se Peter Tavel na svého nástupce ve funkci, když skládal děkanský řetěz k rukám předsedy senátu Jaroslava France. Ten vzápětí připomněl průběh jarní volby nového děkana a mohlo dojít k samotnému slavnostnímu dekorování Víta Huška a složení inauguračního slibu.

Ve svém projevu Vít Hušek poděkoval za důvěru, kterou mu fakultní senátoři při volbě a také rektor při jmenování vyjádřili, a ujistil přítomné, že všechno, co před volbou slíbil, stále platí. Poděkoval také za to, že může navázat na práci svých předchůdců Ivany Vlkové a Petera Tavela, v jejichž týmech působil po tři funkční období jako proděkan pro vědu a výzkum.

„Pamětníci inaugurací si možná vzpomenou na řeč Ivany Vlkové před dvanácti lety, kdy tu zmiňovala úvodní slova knihy Kazatel ‚Marnost nad marnost!‘ a poukázala na to, že odkazují nejen k marnosti veškerého našeho snažení, ale že jsou zároveň i výzvou k tomu, abychom byli stále ochotni znovu začínat ve věcech, které se nepovedou napoprvé. Jsem rád, že se takto mohu přihlásit k odkazu předchozích děkanů. Budu naplno pracovat pro to, abych naplnil svoje plány, jak jsem je před volbou představil, ale také chci být připraven reagovat na nečekané výzvy, které jejich naplnění mohou komplikovat. Profesor Tavel zmínil hojné roky. Z Bible víme, co po nich přichází. Doufejme tedy, že to nebyla nějaká temná vize nebo proroctví,“ pronesl před přítomnými ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce Vít Hušek.

Vedení CMTF UP se ujal 14. září, v čele fakulty by měl stát do 13. září 2026, a to jako v pořadí sedmý děkan od obnovení fakulty v roce 1990.

Domovskými pracovišti Víta Huška jsou katedra filozofie a patrologie a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Je absolventem CMTF UP a Filozofické fakulty UP, zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katholische Universität Eichstätt. V roce 2017 byl jmenován docentem v oboru Teologie. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je mimo jiné členem Vědecké rady Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)