Hemato-onkologická klinika si připomněla 20 let transplantačního programu v Olomouci

Slavnostním setkáním provázel přednosta Hemato-onkologické kliniky Tomáš Papajík.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Pátek 24. březen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Bilanční ohlédnutí i výhled do budoucnosti nabídl program Přednáškového večera Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kterým si Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice Olomouc připomněly 20 let od zahájení transplantačního programu na Hemato-onkologické klinice. Odborný program doprovodil nábor do registru dárců kostní dřeně.

„Velmi rád bych poděkoval nejen koordinátorům dnešního programu za jeho přípravu, ale především celému kolektivu kliniky za krásnou, fantastickou a svědomitou práci ve prospěch jejich pacientů se závažnou, takřka smrtelnou diagnózou a za to, že řadě z nich vrátili naději na život,“ zdůraznil v úvodu setkání děkan lékařské fakulty a předseda Spolku lékařů v Olomouci Milan Kolář k zaplněné Velké posluchárně Teoretických ústavů.

Stručný přehled dvacetileté historie olomoucké Hemato-onkologické kliniky uvedl spolu s fotodokumentací jednotlivých etap vývoje současný přednosta Tomáš Papajík. Připomněl při tom nejvýznamnější osobnosti, které se zasloužily o její úspěšný rozvoj, zejména nezastupitelnou roli prvního přednosty Karla Indráka. „Transplantační program začal před dvaceti lety a za tuto dobu jsme transplantovali více než 1 200 pacientů a zachránili stovky lidských životů. Idea se ale zrodila mnohem dříve, a to díky odborné erudici a skvělým manažerským schopnostem profesora Karla Indráka. Vycházel z nejlepších tradic olomoucké hematologické školy založené profesorem Boleslavem Wiedermannem. Uvědomil si, že k budování novodobé historie je třeba vytvořit silný tým a získat nové prostory,“ řekl Tomáš Papajík. Poděkoval zároveň členům současného transplantačního týmu za jejich špičkovou odbornou práci a nastínil vizi nového působiště kliniky v příštích letech. „Myslíme už dopředu a doufáme, že při oslavách 40. výročí už nebudeme rozmístěni na čtyřech místech v areálu nemocnice, ale že budeme moci pracovat v nové, velkoryse pojaté budově v sousedství Teoretických ústavů. Náš tým a především naši pacienti si to určitě zaslouží.“

S vývojem transplantací krvetvorných buněk v Evropě, České republice a v Olomouci seznámil Edgar Faber, vedoucí transplantačního centra a zástupce přednosty kliniky. Své ohlédnutí doplnil o přehled nových metod, přístupů a výzkumných projektů. Připomněl nejvýznamnější vědecké výstupy olomoucké transplantologie a v zastoupení emeritního přednosty Karla Indráka dokumentoval jednotlivé etapy jejího vývoje. Budoucnost transplantací krvetvorných buněk bude podle něj směřovat podobně jako v dalších medicínských oborech k individualizaci. „Bude například stále větší možnost ´ušít´ na míru optimálního dárce pro pacienta a s pomocí dalších vyšetření přispět k jeho lepšímu výběru nebo využít nových léků při reakci štěpu vůči hostiteli a při dalších komplikacích.“

Další vystoupení byla věnována práci týmu zdravotních sester při péči o transplantované pacienty, fungování tkáňové banky a jejích laboratoří i vývoji indikací a výsledků autologních a alogenních transplantací v posledních dvaceti letech. Součástí přednáškového programu byla také rekapitulace činnosti Nadace Haimaom - Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně, která v letošním roce rovněž slaví dvacet let od svého založení. V duchu motta „Nenecháme vás v tom samotné“ pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení a usiluje o zvyšování kvality jejich léčby.

Možnost připojit se k oslavám dvaceti let transplantačního programu měli i zájemci o dárcovství kostní dřeně. Zapsat se do registru dárců mohli ve stejný den v odběrové místnosti Dárcovského centra v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. „V průběhu náboru jsme s propagačními materiály oslovili více než tři stovky zájemců, převážně z řad studentů lékařské fakulty. Někteří projevili vážný zájem a deset z nich se do registru dárců hned ten den zapsalo. Nábor probíhal i po sociálních sítích a prostřednictvím e-mailů, myslíme si proto, že informační kampaň svůj účel splnila. Uvidíme, jestli se další zájemci rozhodnou třeba i v příštích dnech,“ uvedla Leona Lišková ze sekretariátu Hemato-onkologické kliniky.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)