Letošní výroční přednášku k poctě J. L. Fischera přednesl biochemik Vilím Šimánek

Jako autor 24. výroční přednášky k poctě J. L. Fischera se představil biochemik Vilím Šimánek.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Čtvrtek 23. listopad 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Biologická aktivita přírodních látek a výsledky jejich výzkumu byly tématem 24. výroční přednášky k poctě prvního rektora obnovené Univerzity Palackého J. L. Fischera. Na slavnostním zasedání akademické obce UP v kapli Božího Těla Uměleckého centra ji přednesl respektovaný odborník na komplexní výzkum přírodních látek a emeritní přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie lékařské fakulty Vilím Šimánek.

Profesní zaměření celoživotní vědecko-výzkumné práce Vilíma Šimánka přiblížil v úvodu setkání děkan lékařské fakulty Milan Kolář, který zároveň zdůraznil její významný domácí i zahraniční ohlas. „Ve svém profesním působení se celý život věnoval lékařské chemii a biochemii, konkrétně výzkumu přírodních látek, které lze následně využít ve prospěch pacientů při terapii různých onemocnění. Jeho vysokou odbornou úroveň dokumentuje 250 původních prací, 3 200 citací podle Web of Science a h-index 33,“ připomněl Milan Kolář. „Osobně jsem jej poznal jako medik, když nám přednášel chemii a biochemii. Byly to fantastické a inspirativní přednášky, na které vzpomínám nejen já, ale i celý můj ročník,“ doplnil děkan.

Z badatelského zájmu Vilíma Šimánka, který provází celou jeho profesní kariéru, vyplynulo i zvolené téma přednášky s názvem Nutraceutika v prevenci chronických onemocnění. Zaměřil se v ní na nutraceutika, látky nezbytné pro správnou funkci organismu, jako jsou vitamíny, minerální látky a stopové prvky, které mají potenciální účinek na snížení rizika vzniku některých chronických onemocnění. „Jejich racionální užívání ve formě doplňku stravy je založeno na objektivních výsledcích klinických zkoušek a na subjektivním hodnocení prospěchu či rizika pro organismus. O očekávaných účincích nutraceutika by měl pacient komunikovat s lékařem, zejména když hranice mezi ním a lékem není zřetelná,“ vysvětlil Vilím Šimánek.

Ve svém vystoupení stručně přiblížil mechanismy, jimiž nutraceutika v lidském organismu působí a popsal jejich účinky. Nastínil také vývoj odborného zájmu o výzkum přírodních látek a poukázal na některá úskalí aplikace výzkumných výsledků v praxi. „Výzkum nutraucetik probíhá na počáteční úrovni úplně stejně jako u látek, které vytipujeme jako potenciální nadějná léčiva. Začíná to experimenty v laboratoři a pokračuje na buněčných kulturách – a zde vzniká to, co nutraceutika nejvíce poškozuje: výsledky těchto experimentů jsou v komerční sféře vydávány za biologické účinky. Není to pravda. Až v té fázi, kdy jsou odzkoušena na lidském organismu, lze určit, jestli dané látky biologickou aktivitu pro organismus vůbec mají, anebo pouze k něčemu přispívají. Od základního i aplikovaného výzkumu nesmíme očekávat nic víc, než inzerci zlepšení fyziologických funkcí, snížení rizika onemocnění nebo prodloužení doby remise,“ zdůraznil Vilím Šimánek.

Poukázal také na důležitost kombinace jednotlivých nutraceutik v komplexních směsích. „Tuto myšlenku jsme uplatnili například u našich přípravků jako doplňků stravy se silymarinem, kdy jsme jeho biologickou aktivitu míchali s biologickou aktivitou dalších látek. Výsledkem byl potom doplněk stravy, který všechna tato nutraceutika kombinoval a byl účinný i v klinických zkouškách,“ uvedl biochemik.

Ve svém vystoupení také připomněl své nejvýznamnější učitele, zejména profesora Františka Šantavého. „Začínal na univerzitě právě s profesorem Fischerem a významně se podílel na budování ústavů biologie a lékařské chemie a biochemie. Přivedl do Olomouce ty nejlepší chemiky a biochemiky, kteří se přírodními látkami zabývali. I on patří do první desítky osobností, kterými se univerzita může chlubit,“ zdůraznil Vilím Šimánek. Jak dodal, za svou úspěšnou vědeckou kariéru vděčí celému týmu svých kolegů a spolupracovníků. „Sám na ten vrchol vyleze málokdo, potřebuje k tomu realizační tým. Chtěl bych proto poděkovat všem, s nimiž jsem spolupracoval na domácích a zahraničních pracovištích i těm, kteří náš výzkum sponzorovali.“

Biochemik, experimentální toxikolog a vysokoškolský pedagog Vilím Šimánek je s Univerzitou Palackého spjat od dob svého vysokoškolského studia. Jako absolvent její přírodovědecké a lékařské fakulty nastoupil v šedesátých letech minulého století jako odborný asistent na Ústav lékařské chemie LF UP, v jehož čele stál v letech 1987 – 2007 a kde se dodnes věnuje vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti.

Tradice výročních fischerovských přednášek byla založena v roce 1994 při příležitosti 100. výročí narození prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Josefa Ludvíka Fischera. Uskutečňuje se obvykle jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti profesora Josefa Ludvíka Fischera. K dosavadním přednášejícím patřili například nositel ocenění Česká hlava Pavel Hobza, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar, lingvista Jan Kořenský, fotograf a pedagog Jindřich Štreit, imunoložka a mikrobioložka Blanka Říhová nebo teolog a sociolog Tomáš Halík.

Bližší informace o výroční přednášce k poctě J. L. Fischera najdete ZDE. http://www.upol.cz/o-univerzite/fischerovske-prednasky/

 

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (*1942)

Biochemik, experimentální toxikolog a vysokoškolský pedagog absolvoval studium analytické chemie na Přírodovědecké fakultě a stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Od roku 1964 působí na Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, který jako přednosta vedl v letech 1987 – 2007. 

Je mezinárodně respektovaným odborníkem na komplexní výzkum přírodních látek. V letech 1969 až 1999 byla jeho výzkumná práce orientována na izolaci, řešení struktur a biologickou aktivitu isochinolinových a tropolonových alkaloidů. V posledních letech se zaměřil na studium biologické aktivity mikronutrientů (nutraceutik)  rostlin, které jsou řazeny do potravin a jejichž extrakty jsou aktivními složkami některých doplňků stravy. Spolupracoval jako konzultant s různými farmaceutickými firmami a s Českou asociací pro zvláštní potraviny. Je autorem několika patentů, z nichž sedm bylo realizováno. 

Vilím Šimánek je výkonným redaktorem odborného lékařského časopisu Biomedical Papers, členem redakční rady časopisů Heterocycles, Journal of Applied Biomedicine a Chemické listy. Je členem několika domácích a zahraničních odborných společností. Ve dvou volebních obdobích v letech 1998 - 2006 byl předsedou České společnosti chemické a členem výkonného výboru Federation of European Chemical Societies/European Communities Chemistry Council (FECS/ECCC nyní European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS). Je ředitelem pacientského sdružení PROSTAK o.p.s.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)