Návštěva diabetologa světového významu na Lékařské fakultě UP

Profesor George Grunberger přednášel o novinkách ve výzkumu diabetu.
Foto: Archiv III. interny LF
Úterý 4. duben 2017, 14:11

Dne 28. 3. 2017 proběhla pod záštitou Diabetologického centra FN Olomouc a III. interní kliniky – NRE na LF UP Olomouc návštěva předního amerického diabetologa s českými kořeny profesora George Grunbergera.

Profesor Grunberger je ředitelem Grunberger Diabetes Institute v Bloomfield Hills, v Michiganu, profesorem vnitřního lékařství, molekulární biologie a genetiky na School of Medicine, Wayne State University, na William Beaumont School of Medicine, Oakland University a hostujícím profesorem na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2015–2016 zastával funkci prezidenta Americké asociace klinických endokrinologů (AACE). Je spolueditorem dvou mezinárodních diabetologických časopisů. Publikoval více než 150 recenzovaných a přehledných článků, knižních kapitol a abstraktů. V oblasti diabetologie se zabývá základním výzkumem účinku inzulínu na molekulární úrovni. Věnuje se i klinickým studiím, které zahrnují různé aspekty ovlivňující léčbu diabetu. Je spoluautorem amerických doporučení pro léčbu diabetu (AACE/ACE Clinical Practice Guidelines).

V rámci cyklu klinických seminářů III. Interní kliniky – NRE přednesl profesor Grunberger na LF UP přednášku „Co je nového ve výzkumu a léčbě diabetu“. V první části se věnoval perspektivám léčby diabetu 1. typu – zejména vývoji nových inzulínových pump a využití telemedicíny v monitorování pacientů s diabetem. Zmínil brzké dokončení vývoje pumpy s uzavřenou smyčkou – systému kontinuálně dávkující inzulín v závislosti na trendu aktuálně naměřených hodnot glykémií, příjmu stravy a aktivitě nemocného. Jako velmi perspektivní se také jeví bionická (bihormonální) pumpa se simultánním podáváním inzulínu i glukagonu, což by mělo vést k mnohem přesnější regulaci hladin glykémie. V druhé části přednášky, zaměřené na léčbu diabetu 2. typu, profesor Grunberger zdůraznil vysoké kardiovaskulární riziko diabetiků a zaměřil se na možnosti jeho ovlivnění. Z toho pohledu se jeví výhodné využít v léčbě diabetu 2. typu některých gliflozinů (empagliflozin) a agonistů GLP-1 receptorů (liraglutid, semaglutid), které v prospektivních randomizovaných studiích dokázaly snížit riziko kardiovaskulárních příhod. Tyto výsledky reflektují také poslední americká doporučení pro léčbu diabetu. V diskuzi, která následovala po přednášce, pak zazněly některé nové informace objasňující mechanismus působení nových antidiabetik, postřehy ze zákulisí jednání s FDA, kterých se za AACE profesor Grunberger pravidelně účastí, a srovnání problémů českého a amerického systému zdravotnictví.

Setkání s profesorem Grunbergerem proběhlo v přátelské atmosféře. Opakovaně ocenil vlídné přijetí a krásu Olomouce. Vyslovil se také pro navázání těsnější spolupráci mezi Gunberger Diabetes Institute a III. Interní klinikou LF UP a vyjádřil přání se do Olomouce opět brzy vrátit.

Doc. David Karásek, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)