Nové monografie seznamují s aktuální léčbou hematologických onemocnění

Autoři Vít Procházka a Peter Rohoň.
Foto: Velena Mazochová
Úterý 22. srpen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Hned dva nové tituly vydali autoři z Hemato-onkologické kliniky lékařské fakulty. Monografie Petera Rohoně a Víta Procházky jsou věnovány současným trendům v léčbě vybraných nádorových onemocnění krve. 

Podle Petera Rohoně, autora publikace Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění, představuje hematologie velmi dynamické odvětví medicíny. „Je to způsobeno hlavně výrazným nárůstem poznatků z oblasti molekulární biologie a poodhalením etiopatogeneze některých krevních chorob. Důležitým momentem při vzniku publikace byla snaha přiblížit stručným a přehledným způsobem základní informace o léčebných možnostech a nových lécích všem těm, kteří denně pečují o hematologické pacienty,“ uvedl Peter Rohoň.

Nové molekuly i indikace

Jeho publikace přináší teoretické pohledy na účinky nových léčiv a ve formě krátkých kazuistik nabízí také praktické zkušenosti z reálné klinické praxe. Hlavní pozornost věnoval kolektiv autorů hemato-onkologickým onemocněním, jako jsou leukemie, myelodysplastický syndrom, lymfomy nebo mnohočetný myelom, které doplňují aktuální poznatky z oblasti transplantace kmenových buněk. 

„Kniha se věnuje moderní léčbě a poukazuje na důležité nové molekuly nebo nové indikace známých léčiv využívaných pro jednotlivé vybrané skupiny hematologických chorob z různých pohledů, například z hlediska mechanismů účinku, dávkování nebo nežádoucích účinků. Zároveň obsahuje i stručný pohled do budoucnosti terapie hemato-onkologických chorob,“ přiblížil Peter Rohoň.

Publikace je určena všem zájemcům o současné směry léčby zhoubných onemocnění krve. „Určitě bude užitečná pro hematology, internisty, praktické lékaře, farmaceuty nebo laboratorní pracovníky, kteří jsou denně konfrontováni s hematologickou léčbou z různých úhlů pohledu,“ doplnil Peter Rohoň.

Průřez moderní hemato-onkologií 

Monografie Folikulární lymfom, pod níž je podepsán Vít Procházka, nese název nádorového onemocnění, vznikajícího z buněk lymfatického systému. V České republice je druhým nejčastějším typem z rodiny tzv. ne-Hodgkinových lymfomů. „Souborná monografie na toto téma nevyšla v českém prostředí již 15 let, proto jsme cítili, že je nejvyšší čas vytvořit moderní publikaci zachycující trendy v diagnostice i terapii této nemoci.  Mým cílem bylo vybrat témata kapitol tak, aby kniha představovala průřez moderní hemato-onkologií,“ uvedl Vít Procházka.

Jak zdůraznil, současná hemato-onkologie je ryze týmová práce. „V léčbě nemocného hraje lékař sice důležitou, ale přeci jen jednu z mnoha rolí. Jsme zcela závislí na pomoci patologů, molekulárních biologů, radiologů a dalších expertů, bez nichž bychom nebyli schopni léčebných rozhodnutí hodných 21. století. Týmově jsme se snažili postupovat i při přípravě publikace a bylo mi ctí spolupracovat se spoluautory s obrovským odborným renomé a hlubokým vhledem do problematiky,“ zdůraznil Vít Procházka.

Česká onkologie udělala podle něj za poslední roky výrazný pokrok nejen v terapii, ale i v rozvoji celostního pojetí péče o onkologicky nemocného. „Léčba pacienta s lymfomem nezahrnuje jen terapii nemoci, ale také nutnost podpůrné, psychologické a někdy i paliativní péče. Tyto aspekty zatím nebyly v podobně laděných monografiích příliš diskutovány. Zároveň mám radost, že vznikly kapitoly popisující genetiku nádoru a komunikaci nádorové buňky s mikroprostředím, protože tyto poznatky jsou základem k pochopení fungování nových léčiv, která přicházejí do klinické praxe,“ doplnil Vít Procházka. Jeho nová publikace je primárně určena hematologům a onkologům, jak ale doufá, neodradí ani studenty medicíny nebo zdravotní sestry na hematologických a onkologických odděleních. „Kniha navíc není pouze o folikulárním lymfomu, některé kapitoly mají značný přesah do obecné hemato-onkologické praxe,“ dodal Vít Procházka. 

Monografie Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění a Folikulární lymfom vydala v letošním roce Mladá fronta v edici Postgraduální medicína.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)