Olomoučtí imunologové zazářili v konkurenci desítek českých a slovenských výzkumných týmů

Úspěšní první autoři oceněných posterů (zleva Petra Schneiderová, Eva Kriegová, Michal Křupka a Anna Petráčková).
Foto: Archiv Ústavu imunologie
Úterý 29. listopad 2016, 13:00 – Text: Velena Mazochová

S několikanásobným úspěchem se z letošního sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů vrátili odborníci Ústavu imunologie lékařské fakulty. V jednotlivých sekcích soutěže o nejlepší posterové prezentace získali tři vítězství a jedno třetí místo. 

Olomoučtí imunologové uspěli ve třech ze čtyř soutěžních sekcí a v konkurenci více než sedmdesáti posterových sdělení z českých a slovenských výzkumných pracovišť. Jejich vědecké výstupy byly nejvýše hodnoceny v sekcích zaměřených na klinické aspekty imunopatologií, laboratorní metody a jejich přínos pro praxi a oblast onkoimunologie. V té obsadili zároveň i třetí příčku. 

Oceněné práce prezentovaly výsledky výzkumů závažných autoimunitních a hemato-onkologických onemocnění, jako je systémový lupus, mnohočetný myelom nebo Hodgkinův lymfom. Další oceněná práce se zabývala lymeskou boreliózou. 

„Mezi nejvýznamnější prezentované výsledky patří nominace nových sérových biomarkerů asociovaných se závažnějšími klinickými manifestacemi systémového lupusu a popis změn v sérových profilech po transplantaci krvetvorných kmenových buněk u mnohočetného myelomu, prezentované studentkami doktorského programu Annou Petráčkovou a Petrou Schneiderovou,“ uvedl odborný asistent Ústavu imunologie a autor jednoho z oceněných posterů Michal Křupka. Celkem představili olomoučtí výzkumníci osm posterových sdělení. 

„Naše práce by nemohly vzniknout bez vynikající spolupráce imunologů s klinickými pracovníky týmů Tomáše Papajíka, Jiřího Galla a Pavla Horáka, profesorů z  Hemato-onkologické, Ortopedické a III. interní kliniky,“ uvedla Eva Kriegová z Ústavu imunologie, autorka a spoluautorka tří oceněných posterů. 

Sjezd českých a slovenských alergologů a imunologů, který se letos uskutečnil v plzeňském Congress Center Parkhotelu, společně uspořádaly již potřiadvacáté Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie. Odborného setkání se zúčastnilo více než tisíc lékařů, laboratorních pracovníků a zdravotních sester specializovaných na alergologii a klinickou imunologii. 

Přehled oceněných posterů je k dispozici ZDE.

Zpět