Teologická fakulta pořádá seminární sérii Trinitarian Ontologies & Relationality Research Seminars Series

Čtvrtek 11. duben 2024, 12:07 – Text: Lenka Peřinová

Představují vztahy propojení a vyjádření jim předcházejících, reálných skutečností? Nebo je naopak realita výsledkem funkčních vztahů, jak naznačují relační a strukturální ontologie v moderní analytické i kontinentální filozofii?

Tyto a další otázky si pokládá tříletý juniorský grant Trinitarian Ontologies: A New Philosophical Investigation into Trinitarian Relationality (2024–2026) pod vedením Mgr. et Mgr. Eduarda Fiedlera, Ph.D. Badatelský tým tvoří také Cyril Dunaj, Ph.D., Mgr. BcA. Dalimil Ševčík a Mgr. Petr Macek, Ph.D.

„Projekt odpovídá na hlubokou nejistotu, které dnes čelíme ve vztahu ke skutečnosti a která se týká povahy samotných vztahů. V našem projektu navrhujeme zkoumat tyto otázky prostřednictvím trinitární ontologie, nového způsobu chápání bytí jako daru trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého,“ uvedl hlavní řešitel projektu dr. Eduard Fiedler.  

Trinitární ontologie navázala na teologickou metafyziku církevních otců (Řehoř z Nyssy, Augustin), některé návrhy teologů vrcholné scholastiky a renesančních nebo raně moderních autorů (Mikuláš Kusánský, Jan Amos Komenský). Ve své soudobé podobě vychází z kritické recepce německého idealismu, fenomenologie, personalismu či spekulativního tomismu. Ve 2. polovině 20. století začala být spojována s dílem německého filozofa, teologa a biskupa Klause Hemmerleho a podnítila širší badatelský zájem.

„V našem projektu tento zájem zaměříme na výzkum trinitárních ontologií ve smyslu jejich specifického přínosu k metafyzické tradici a budeme systematicky rozvíjet jejich jedinečné předpoklady. Ty spočívají především v radikální, ale podstatné vztahovosti, kterou by bylo možné chápat jako významnou příležitost pro dnešní filozofii a teologii,“ doplnil Fiedler.

Semináře, návštěva prof. Mátyáse Szalaye

Součástí projektu je také pravidelná série badatelských seminářů Trinitarian Ontologies & Relationality Research Seminars Series. Semináře se konají jednou za měsíc, vždy v pondělí odpoledne.

První lednový seminář byl spojen s návštěvou prof. Mátyáse Szalaye, který se tématy na pomezí filozofie a teologie zabývá. Mezi jeho odborné zájmy patří filozofická a teologická antropologie a politické filozofie. Řadu let byl ředitelem Filosofického institutu Edith Stein v Granadě, kde organizoval konference Beyond Secular Faith. Jejich cílem bylo promýšlet obnovu křesťanského myšlení ve světle zjevení uprostřed současného světa. Prof. Szálay na semináři projektového týmu představil svůj přístup k trinitárně ontologické problematice.

„Zaměřil se především na srovnání přístupu realistické fenomenologie a trinitární ontologie. Jako žák předního fenomenologického myslitele Josefa Seiferta vycházel z představení, ale i kritiky jeho díla. Do protikladu k Seifertově fenomenologii, v jejímž středu se nachází poznávající a uvažující subjekt, jenž přichází k poznání skutečnosti světa a jeho transcendentního ukotvení, položil trinitárně ontologickou perspektivu založenou primárně v síti vztahů předcházejících jakékoli naše poznání,“ přiblížil téma semináře dr. Eduard Fiedler.

Únorový badatelský seminář se týkal interpretace Manifestu trinitární ontologie z pera italského teologa Piera Cody (Cyril Dunaj) a březnový seminář tematizoval otázku, zda lze Boží lásku k člověku chápat jako odpověď na hodnotu (Martin Cajthaml).

Tématem dubnového semináře, přístupného zájemcům z řad akademiků i veřejnosti, bude Trinitarian Metaphysics and Charles Sanders Peirce's Semiotics (Anastasiia Bondarenko).

Uskuteční se v pondělí 15. dubna ve 14 hodin v seminární místnosti Katedry filozofie a patrologie (3.23). Zájemci o toto téma jsou srdečně zváni.

Konference, vědecké výstupy

Badatelský tým CMTF UP publikuje vědecké monografie a články v zahraničních oborových časopisech. Projekt představil také na Vědeckém stand-upu CMTF UP na podzim 2023. Ve spolupráci s domácími a zahraničními partnery plánuje uspořádat v druhé polovině roku 2025 na CMTF UP v Olomouci mezinárodní konferenci.

Zahraniční partneři:

Vědecký stand-up:

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/stand-up-priblizil-osobnost-maxe-josefa-metzgera-i-zkusenosti-s-borreliozou/


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)