Univerzita má tři nové emeritní profesory, jedenáct docentů a sedmdesát sedm doktorů

Univerzita Palackého má nové doktory, docenty i emeritní profesory.
Fotogalerie: Milada Hronová, Martina Šaradínová
Sobota 10. prosinec 2016, 7:55 – Text: Milada Hronová, Martina Šaradínová

V aule právnické fakulty včera promovalo sedmdesát sedm absolventů doktorských studijních programů. Jedenáct docentů obdrželo jmenovací dekrety a Jiří Černý, Pavel Marek a Pavel Peč převzali práva emeritních profesorů.

Práva emeritního profesora jako výraz uznání odborných a lidských kvalit převzal nejprve romanista Jiří Černý, který dvacet let stál v čele katedry romanistiky a který mimo jiné získal i španělský královský řád Isabely Katolické. Jako druhý z rukou rektora emeritní profesuru obdržel historik Pavel Marek, který je v současné době nejvíce publikujícím akademickým pracovníkem FF UP. Oba budou i nadále působit na filozofické fakultě. Do společnosti emeritních profesorů UP vstoupil i Pavel Peč, který se zasloužil o rozvoj olomoucké biochemie. V roce 1996 založil katedru biochemie, poté byl deset let jejím vedoucím.

„Je to velice pěkné, fakulta mě zřejmě navrhla, že si mě váží a mají mě rádi. Ostatně na ní působím od roku 1964, prošel jsem všemi pozicemi od asistenta až po profesora. Titul emeritního profesora pokládám za vyústění své kariéry. S katedrou biochemie jsem stále v kontaktu, chodím tam několikrát týdně,“ řekl Pavel Peč, který si cení přízně nejen kolegů, ale i studentů. „U příležitosti oslav dvaceti let katedry jsem od nich dostal také velmi významné ocenění – medaili s nápisem Otec biochemie,“ prozradil s úsměvem nově jmenovaný emeritní profesor, který i nadále bude působit na přírodovědecké fakultě. Pro všechny emeritní profesory je předání dekretu i výzvou k další spolupráci.

Rektoři Univerzity Palackého přiznávají práva emeritního profesora od roku 2004. Univerzita tak neztrácí kontakt s lidmi, jejichž renomé šíří dobré jméno školy. Dekrety emeritního profesora už převzalo 49 významných osobností.

Šest fakult univerzity včera slavnostně dekorovalo i své absolventy doktorských studijních programů. Početně nejsilněji byly zastoupeny lékařská fakulta s fakultou filozofickou. Lékařská předala 23, filozofická 22 dekretů. Za všechny hovořil Oldřich Břenek, držitel doktorského dekretu v oboru Německý jazyk. Ve své řeči děkoval nejen rodinám, které jim po celou dobu studia trpělivě vytvářely potřebné zázemí, ale i školitelům a školitelkám, kteří se z doktorandů snažili vychovat vědecké pracovníky.  

Vedení čtyř fakult společně s vedením univerzity poté předalo dekrety jedenácti docentům. Rektor Jaroslav Miller ocenil jejich úsilí o dosažení vědecky obhajitelných výsledků, které obstály jak v kritickém hodnocení oponentů, členů komisí, oborových rad, tak recenzentů ve vědeckých časopisech.

„Stále se setkávám s tím, že v části společnosti přežívá klišé vědce jako bytosti odtržené od reality. Takový obraz sice budí úsměv, zároveň v něm však cítím něco společensky znepokojivého. Ukazuje totiž, že nejsme lidem schopni vysvětlit užitečnost naší práce. A proto se nám i těžko obhajují veřejné finanční investice do našeho často náročného výzkumu,“ řekl Jaroslav Miller. Podle něj by se dnes každý ze současných vědců měl věnovat i popularizaci vědy, stejně tak by se vědci i akademici měli aktivně projevovat ve veřejném prostoru a vyjadřovat se ke společenským otázkám doby. „Obracím se na vás, čerstvě jmenované docenty a doktory, snažte se být excelentními vědci, skvělými popularizátory vědy, ale zároveň dobrými i aktivními občany této země,“ dodal rektor UP Jaroslav Miller.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)