Ve volbách do senátu lékařské fakulty získalo mandát 23 nových členů

Senátní volby odstartovaly minulé pondělí v prostorách Teoretických ústavů LF UP.
Foto: Velena Mazochová
Pondělí 28. listopad 2016, 14:30 – Text: Velena Mazochová

Téměř ze dvou třetin se pro příští funkční období obměnilo složení akademického senátu lékařské fakulty. Z voleb, které se uskutečnily minulý týden, vzešlo 23 nováčků. Svůj mandát obhájilo celkem 13 dosavadních senátorů.

Nejvýraznější obměnu zaznamenala podle očekávání studentská komora s deseti novými a dvěma stávajícími členy. Noví členové budou mít většinu také v komoře akademických pracovníků, v níž do křesel usedne 13 nově zvolených a 11 staronových senátorů.

Nejvyšší podporu 468 hlasů obdrželi noví studentští senátoři Marek Zálešák a Martin Stokláska. Z řad akademických pracovníků se na první příčce umístil dosavadní předseda fakultního senátu Jan Strojil se 122 hlasy, hned za ním získali nový senátorský mandát Pavel Horák a Roman Havlík se shodným počtem 100 hlasů.

K volebním urnám přišla téměř polovina oprávněných voličů. „Celková účast byla 42,8 %, což je znatelně vyšší procento než při předchozích volbách. Z velké části bych to ale přičítal faktu, že se poprvé volilo v rozmezí čtyř dnů a především na třech různých místech,“ uvedl předseda volební komise Aleš Manda.

Fakultní senátní volby se uskutečnily ve dnech 21. až 24. 11. v prostorách Teoretických ústavů, fakultní nemocnice a Kliniky zubního lékařství. Celkem kandidovalo 79 akademických pracovníků a 22 studentů.

Nově zvolení senátoři se na svém prvním zasedání sejdou 13. prosince. Hlavními body programu budou volby předsedy a dvou místopředsedů.

Akademický senát lékařské fakulty má 36 členů zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho je 12 studentů. Funkční období senátu je tříleté.

Podrobné výsledky voleb jsou k dispozici na úřední desce fakulty. Proti jejich platnosti mohou členové akademické obce podávat námitky do konce listopadu.

Zpět