Zimní semestr a covid: Nelekejte se, ale nepolevujte v obezřetnosti

Pátek 30. září 2022, 15:33 – Text: (red)

Rádi bychom nechali po dvou letech běžet univerzitní život bez pojmů covid-19 či koronavirus, ale bohužel z toho nejsme ještě úplně venku. Nepropadejte nicméně trudnomyslnosti, v tomto textu nepřicházíme s žádnými omezeními (a věříme, že to tak zůstane) – chceme pouze připomenout prosbu o obezřetnost a ohleduplnost k sobě i svému okolí. Opakování je v tomto případě nejen matkou moudrosti, ale i zdraví.

Přestože problematiku onemocnění covidem upozadila jiná témata a aktuálně nejsou v platnosti žádná plošná protiepidemická opatření, počty pozitivně otestovaných se nyní v ČR pohybují okolo 4 000 osob denně (ve všední dny) a dá se předpokládat, že s příchodem podzimu neklesnou.

Na pořadu dne je tedy i nadále ohleduplnost, kterou bychom ostatně měli mít na paměti běžně – a to jak k okolí, tak ke svému vlastnímu zdraví. Stále bychom měli věnovat zvýšenou pozornost hygieně rukou a izolovat se od svých kolegů či spolupracovníků při známkách respiračního onemocnění. Nebojme se ani teď používat respirátor, necítíme-li se zcela zdrávi, abychom ochránili své okolí, a také v případě, že máme obavy o své vlastní zdraví. Respirátory pro preventivní případy je možné si jednotlivě vyzvednout na Referátu bezpečnosti a požární ochrany UP (BOZP), sídlícím na adrese Křížkovského 8.

Základem je dodržovaní pravidel a vstřícná komunikace

Vedení univerzity v rámci snahy o trvalé udržení standardního režimu zimního semestru prosí a apeluje na všechny své zaměstnance i studenty, aby v případě nařízené izolace poctivě dodržovali její pravidla, především izolaci od kolegů a spolužáků, a to nejen v kancelářích či při výuce, ale i v jiném prostředí (koleje, společenský život). Lze snad dnes již považovat za samozřejmost, že obdobně je třeba se chovat i při pouhém podezření na možnou nákazu nemocí. Na kolejích zůstává vyčleněno několik karanténních lůžek pro ubytované studenty.

Pedagogy vyzývá vedení univerzity ke vstřícné komunikaci směrem ke studentům s respiračními potížemi. Pokud to povaha výuky dovoluje, je žádoucí umožnit dočasnou vzdálenou účast na výuce či náhradní plnění povinností, to vše s cílem předejít případnému rozšíření nemoci.

Zaměstnance a jejich vedoucí pracovníky vybízí vedení univerzity k efektivní a vstřícné komunikaci, která umožní předejít případnému šíření nemoci na pracovišti. V případě podezření na onemocnění covidem vzdáleně (telefonicky, e-mailem apod.) ohlaste tuto skutečnost svému přímému nadřízenému a domluvte se na dalším postupu. Pokud podezření přetrvává, případně se covid potvrdí, umožněte svým podřízeným využití práce na home office po dobu trvání podezření či po dobu nařízené izolace, pokud má zaměstnanec o sjednání této formy výkonu práce zájem a povaha práce to umožňuje. Dohodu o práci z domova naleznete na univerzitním webu.

Co se týká případného preventivního otestování přímo v zaměstnání, kontaktujte svého přímého nadřízeného. Zaměstnanci rektorátu si mohou samotest v případě, že není na jejich pracovišti dostupný, vyzvednout na referátu BOZP (Křížkovského 8) – po předchozí telefonické domluvě.

Doporučení hygieniků

Také Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje vydala již v polovině prázdnin preventivní doporučení určené primárně poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, ve kterém ale zaznívá i apel pro širší veřejnost: „Obecně pak rizikovým skupinám populace a seniorům doporučujeme v případě pobytu v uzavřených prostorách, typu čekárny, ordinace, MHD apod. používat respirátor, dodržovat základní hygienu rukou a v neposlední řadě včas podstoupit očkování či aplikaci posilující dávky očkování.“

Od července je zároveň otevřena možnost podstoupit čtvrtou dávku očkování. Přehled aktuálně otevřených očkovacích míst včetně podrobného rozpisu dostupných vakcín naleznete na webu ockoreport.uzis.cz.

Další vývoj situace bude vedení univerzity i nadále permanentně monitorovat a jakékoliv případné změny v režimu na její půdě v souvislosti s šířením onemocnění covidem-19 naleznete jako vždy primárně na speciálním covid webu UP, případně dalších kanálech. Je naším společným zájem udělat vše pro to, aby nebyla další opatření potřeba.

Aktuální počty nakažených v České republice a další související statistiky lze sledovat na webu ministerstva zdravotnictví.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)