Druhé nejvyšší hodnocení vědeckých aktivit lékařských fakult patří Olomouci

Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Čtvrtek 25. leden 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

V hodnocení vědy a výzkumu patří olomoucká medicína mezi lékařskými fakultami v České republice k nejúspěšnějším. Stejně jako v předchozích letech to potvrdilo hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016, v němž se umístila na druhém místě hned za 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, která obhájila první příčku. 

V hodnocení, jehož výsledky schválila Vláda ČR na konci prosince loňského roku, získala olomoucká medicína za rok 2016 celkem 32 873 RIV bodů. Díky tomu na pomyslném žebříčku předstihla lékařské fakulty v Brně, Praze, Plzni a Ostravě stejně jako v předchozích třech letech. „Olomoucká fakulta si tak v hodnocení lékařských fakult v České republice stabilně drží druhé místo za 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Všem akademickým pracovníkům fakulty, kteří se podílejí na tomto vynikajícím výsledku, náleží velké poděkování,“ uvedl děkan Milan Kolář. Výborný výsledek je podle něj především odrazem vynikající vědecké úrovně fakulty a kvalitních publikací. 

Lékařská fakulta si vedla nejlépe v nejsledovanější kategorii bodovaných výsledků, kterou představují publikace v časopisech s impakt faktorem (IF). „Jde zejména o ty publikace, kde je zohledňována kvalita periodika, ve kterém je práce zveřejněna. Jsou to především časopisy, které jsou v oborových databázích v prvním decilu, resp. kvartilu podle výše IF, “ upřesnil děkan.

Finance získané na základě hodnocení výsledků výzkumných organizací tvoří podle něj pro fakultu významnou část rozpočtu, která dosahuje více než 22 procent. Současně upřesnil, že metodika dělení financí získaných v této kapitole je na fakultě založena na výkonovém rozdělení celkové částky na jednotlivá pracoviště a vědecké týmy podle RIV bodů v plné výši. „Vědomí, že čím více jsou jednotlivá pracoviště úspěšnější, tím více finančních prostředků budou mít k dispozici pro vlastní rozvoj, je jedním z předpokladů prosperity celé fakulty jako významné vědecko-výzkumné instituce,“ zdůraznil Milan Kolář. 

Hodnocení vědeckých výstupů v ČR provádí Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Do něj jsou předávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ke kterým jsou přiřazeny body na základě platné metodiky. Podle jejich počtu jsou výzkumným organizacím každoročně přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum. Aktuální výsledky jsou k dispozici ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)