Hostující profesor Hans-Peter Hartung přednesl svou inaugurační přednášku

Z inaugurační přednášky prof. Hartunga na Neurologické klinice LF UP a FNOL.
Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 7. listopad 2022, 15:00 – Text: (red)

Hans-Peter Hartung, profesor a emeritní přednosta neurologické kliniky lékařské fakulty a současný ředitel Centra pro neurologii a neuropsychiatrii Univerzity Heinricha Heineho a univerzitní nemocnice v německém Düsseldorfu, byl rektorem UP Martinem Procházkou jmenován hostujícím profesorem Univerzity Palackého. Dekret převzal a svou inaugurační přednášku pronesl v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Přednáška s názvem Advances and perspectives of multiple sclerosis treatment se zabývala patofyziologií, patologií a klinikou roztroušené sklerózy, jednoho z nejobávanějších neurologických onemocnění. Zvláštní pozornost byla věnována historii sofistikované diagnostiky onemocnění, postavené na precizním zobrazení mozku a míchy pomocí magnetické rezonance, a na detailním imunologickém vyšetření mozkomíšního moku. Druhá část přednášky nabídla skvostný přehled historie léčby s akcentem na moderní biologickou terapii, profesor Hartung seznámil posluchače i s velmi recentním konceptem „remyelinizace“, který do léčby onemocnění uvedl právě jeho výzkumný tým.

Profesor Hans-Peter Hartung pochází z Brunnen v Bavorsku, vystudoval lékařskou fakultu v Míšni, část studia absolvoval na Johns Hopkins University v Baltimore a na lékařské fakultě Harvardovy univerzity. Postgraduální studium absolvoval na univerzitách v Míšni, Düsseldorfu a na UCL v Londýně, doktorskou disertaci obhájil „magna cum laude“ v roce 1981, habilitoval se v roce 1990 a profesorem byl jmenován o rok později. V letech 1991–1997 byl zástupcem přednosty neurologické kliniky univerzity ve Würzburgu, v letech 1997–2001 vedl neurologickou kliniku univerzity v Grazu ve Štýrsku, a od roku 2001 byl 20 let přednostou neurologické kliniky Univerzity Heinricha Heineho a univerzitní nemocnice v Düsseldorfu.

V současnosti je šéfem výzkumného Centra pro neurologii a neuropsychiatrii a univerzitního centra pro roztroušenou sklerózu v Düsseldorfu; od roku 2015 je hostujícím profesorem univerzity ve Vídni a od roku 2020 je také hostujícím profesorem univerzity v Sydney. Profesor Hartung sloužil 9 let ve výboru Evropské společnosti pro výzkum a léčbu roztroušené sklerózy (ECTRIMS) a 3 roky byl jejím prezidentem.

Profesor Hartung zásadním dílem přispěl k vědeckému objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy, jak roztroušené sklerózy, tak i demyelinizačních zánětů periferního nervstva. Je autorem více než tisíce prací v prestižních periodicích, editorem a spolueditorem 9 monografií a spoluautorem další stovky odborných knih. Je členem redakčních rad 32 odborných časopisů věnujících se obecně neurologii a zvláště neuroimunologii, roztroušené skleróze a zánětům periferního nervstva. WOS citační index uvádí více než 72 000 citací prací profesora Hartunga a jeho H-index ukazuje současnou hodnotu 116.

„Spolupráce profesora Hartunga a jeho klinik, jak dříve v Grazu, tak nyní v Düsseldorfu, s Neurologickou klinikou LF UP a FNOL je velmi intenzivní a trvá od začátku milénia, tedy více než dvacet let. Zahrnuje společný výzkum, společné publikace a opakované pobyty olomouckých akademiků na těchto univerzitách. S příchodem profesora Mareše na místo vedoucího olomouckého centra pro roztroušenou sklerózu byl nastartován společný výzkum s týmem profesora Hartunga zejména v oblasti biomarkerů zánětlivého postižení nervové soustavy a markerů efektivity biologické léčby; tato spolupráce byla a je reflektována v řadě společných původních i přehledných prací. Nakonec i členství profesora Hartunga v časopise olomoucké lékařské fakulty Biomedical Papers je nepochybným výsledkem této spolupráce,“ řekl při představení recipienta Petr Kaňovský, přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL a proděkan LF UP pro pro vědu, výzkum a grantovou činnost.

Inaugurační přednášku uvedl děkan LF UP Josef Zadražil, který profesora Hartunga přivítal na půdě fakulty. Dekret hostujícího profesora potom profesoru Hartungovi předal rektor UP Martin Procházka, který ve svém pozdravu uvedl, že zejména kvalitní mezinárodní spolupráce je podkladem většiny excelentních výsledků vědy a výzkumu, kterých Univerzita Palackého dosahuje.

Záznam inaugurační přednášky můžete zhlédnout zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)