Jubilejních 40. dnů mladých internistů z České republiky a ze Slovenska se zúčastnilo osmdesát lékařů

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Čtvrtek 8. červen 2023, 9:05

Ve dnech 1. a 2. června 2023 se v Olomouci uskutečnily jubilejní 40. dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Odborný program byl organizován pod patronací České internistické společnosti ČLS JEP (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a se záštitou děkana LF UP v Olomouci, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. Organizace kongresu se tradičně ujala III. interní klinika – NRE LF UP a FN v Olomouci, která se v pořadatelství vždy střídá s I. interní klinikou FN a Jesseniovy lékařské fakulty v Martině. Organizace se opět ujala firma Solen, s.r.o. společně s pracovníky pořádající kliniky.

40. dnů mladých internistů se účastnilo kolem 80 mladých lékařů s 64 příspěvky, z toho 21 příspěvků pocházelo ze slovenských pracovišť. Odborný program byl rozdělen do 12 dílčích bloků dle tématiky příspěvků a probíhal v posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou dvou paralelních sekcí.

Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Zazněla řada tematických prací, zajímavých kazuistik i přehledů. Lze s uspokojením konstatovat neustále se zvyšující úroveň sdělení jak po stránce obsahové, tak formální. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do diskuse se zapojila řada mladých internistů.

Na závěr pátečního programu byly uděleny i hlavní ceny. Rozdělení cen nebyl vzhledem k vysoké úrovni prezentací jednoduchý úkol. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Zimní školu mladých internistů EFIM.

Setkání bylo uzavřeno předáním cen, poděkováním organizátorům, sponzorům a zhodnocením konference hlavním garantem prof. MUDr. Pavlem Horákem, CSc, a organizátorem příštího ročníku Dnů mladých internistů prof. MUDr. Mariánem Mokáněm, DrSc., který zároveň pozval všechny přítomné k účasti na 41. dnech mladých internistů pořádaných I. internou klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce. Bylo rovněž s radostí a uspokojením konstatováno úspěšné obnovení tohoto setkávání po překonání pandemie covid-19.

Oceněná sdělení: 

- účastníci z ČR:

1. cena – Cena předsedy České internistické společnosti

Pehr M. et al., 3. IK 1. LF UK a VFN: Glykační index hemoglobinu (HGI) jako ukazatel individuální glykace u pacientů s diabetem 1. typu na kontinuální a okamžité monitoraci glukózy

2. cena – Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mizera J. et al., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc: Systémové glukokortikoidy v terapii reziduálního plicního postižení po COVID-19

3. cena – Cena přednosty III. interní kliniky – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

Pospíšilová B. et al., 1Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku: Anorektální hemangiom jako vzácná příčina enteroragie

​Cena přednosty III. interní kliniky – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

​Liachovická K. et al., III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc: Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika 

- účastníci ze SR

1. cena– predsedu Slovenskej internistickej spoločnosti

Jurica J. et al., 1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika: Parametre deformácie ľavostranných oddielov srdca a koncentrácie markerov endotelovej dysfunkcie u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického srdcového zlyhávania 

​2. cena– Slovenskej internistickej spoločnosti

Vrbová P. et al., 1. interná klinika LF UK a UN Bratislava: Miera opakovanej hospitalizácie pacientov s cirhózou a jej rizikové faktory 

3. cena – prednostu I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Graňák K. et al., Transplant Centre, University Hospital Martin: Adiponectin/leptin ratio as an index to determine metabolic risk in patients after kidney transplantation​

Cena prednostu I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Benko J. et al., I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin: Epidemiologická analýza rizikových faktorov, liečby, komplikácií a mortality u pacientov s infarktom myokardu s ST eleváciami na Slovensku – retrospektívna „single-center“ štúdia

MUDr. Jiří Orság, Ph.D., III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)