Ondřej Molnár se stal novým předsedou Akademického senátu FF UP

Nově zvolený Akademický senát FF UP. Ondřej Molnár, nový předseda AS FF UP, nahoře druhý zprava.
Foto: Jakub Čermák
Pátek 17. březen 2023, 13:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Ustavující jednání nově zvoleného Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého se věnovalo především volbě předsedy tohoto vrcholného grémia fakulty. Stal se jím Ondřej Molnár, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky. V prvním kole tajné volby získal patnáct hlasů.

Akademický senát Filozofické fakulty UP vzešlý z únorových voleb se na svém prvním jednání věnoval volbě svého předsednictva. Nominaci na funkci předsedy vrcholného grémia fakulty získal pouze Ondřej Molnár, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky. Je absolventem anglické a italské filologie FF UP, titul Ph.D. získal v oboru anglický jazyk na UP v roce 2018. Ondřej Molnár se zabývá analýzou diskurzu, stylistikou a translatologií. Při prezentaci svých představ, jak by tento fakultní orgán vedl v případě svého zvolení, zdůraznil i kvalitní práci minulého předsedy Tomáše Lebedy, jemuž za odvedenou práci poděkoval také senát později přijatým usnesením. 

„Rád pojmenovávám problémy otevřeně a věcně. Zároveň jsem člověk konsenzu. Akademický senát FF UP vnímám jako silný, sebevědomý a kontrolní orgán vedení fakulty. K takovému fungování bych chtěl i přispět, protože silný a sebevědomý senát pomůže formovat stejně silné a sebevědomé vedení fakulty. Doposud senát velmi dobře vedl Tomáš Lebeda, i já bych rád poskytoval věcnou a konstruktivní vazbu s cílem přispět k rozvoji filozofické fakulty,“ uvedl Ondřej Molnár před tajnou volbou.

Té se zúčastnilo devatenáct senátorek a senátorů jednadvacetičlenného grémia. Patnáct z nich se k uvedené nominaci vyslovilo souhlasně, tři senátoři byli proti a jeden se v hlasování zdržel.

V další části jednání, kterou již vedl nově zvolený předseda AS FF UP, se senátoři věnovali volbě dvou místopředsedů. Za akademickou obec získala nominaci Radmila Prchal Pavlíčková z katedry historie, kterou senátoři poté zvolili šestnácti hlasy. Tři senátoři se v hlasování zdrželi. Za studentskou část byl navržen David Broul z katedry politologie a evropských studií, který v následné volbě získal rovněž šestnáct senátorských hlasů. Jeden senátor se v hlasování vyjádřil proti, dva se zdrželi.

Ustavujícícho jednání AS FF UP se zúčastnil i děkan fakulty Jan Stejskal, který krátce informoval o připravované tvorbě rozpočtu, respektive chystané nové metodice dělení financí uvnitř filozofické fakulty. Zároveň senátorky a senátory spravil o chystaných protestech a výstražné stávce proti podfinancování sociálněvědních a humanitních oborů na vysokých školách, jež je plánována na Den učitelů 28. března. Více zde. Více o AS FF UP zde

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)