Projekt Connected4Health přináší knihu o problematice obezity

Foto: archiv FZV UP
Pondělí 6. březen 2023, 13:00 – Text: Lukáš Merz

Projekt Connected4Health, na jehož řešení v rámci programu Erasmus+ se podílí i Fakulta zdravotnických věd, přináší první výsledky. Ve spolupráci s partnery z Rumunska, Srbska, Portugalska, Španělska a Litvy vznikla publikace, která mapuje problematiku obezity a poruch příjmu potravy v jednotlivých zemích z různých společenskovědních pohledů.

Obezita celosvětové populace nabývá epidemických rozměrů a ani vyhlídky do dalších let nejsou příznivé. Souběžně s obezitou ohrožuje především mladé lidi extrém opačný, jímž jsou poruchy příjmu potravy. Představovaná publikace Cultural and Historical Perspectives on Body Image, Obesity, and Eating Disorders se těmto fenoménům věnuje nikoli z pohledu medicínského či ekonomického, ale z pohledu společenskovědných oborů: historicky, sociologicky, sondou do mediálního prostoru, prizmatem lingvistiky. První část knihy přináší uměnovědnou sondu do historie vnímání a zobrazování lidského těla v kontextech evropských historických epoch či uměleckých stylů a podmiňujících duchovních proudů. Následující kapitoly zachycují aktuální demografická data a trendy v jednotlivých zemích a současně nabízejí různé pohledy do souvisejících oblastí. Dozvíme se například, jakým jazykem se o lidech s nadváhou či podváhou mluví, jaké lexikum se používá při jejich popisu a co zvolenými slovy vlastně vyjadřuje. Další oddíl se věnuje analýze obalů společenských časopisů a způsobu, jakým o problematice (nad)váhy a stravy oslovuje čtenáře a jaký mediální obraz ideálního lidského těla podává. Kapitola o České republice se zastavuje nad způsobem, jak v celostátních médiích probíhá diskuse o problematice obezity, poruchách příjmů potravy, tělesného obrazu a souvisejících psychosociálních důsledcích. V té souvislosti se věnuje například oceňovanému podcastu Sádlo.

Druhá část knihy je zaměřená na národní a lokální iniciativy či organizace, jejichž cílem je pomoci s redukcí nadměrné hmotnosti, přijetím zdravého životního stylu a tím, jak motivovat mladou populaci k pohybu a zdravé stravě. Všímá si i organizací, které informují o poruchách příjmů potravy, snaží se o jejich včasný záchyt, zprostředkování či poskytnutí odborné léčby a souvisejícího poradenství pro rodinu a okolí. Tato část tak přináší zajímavé srovnání, jakým způsobem se různé evropské země snaží čelit epidemickému nárůstu obezity a poruch příjmů potravy zejména mezi mladými lidmi, kteří jsou těmito relativně moderními fenomény ohroženi nejvíce.

Další fází projektu je příprava metodického semináře, který studentům, lektorům a odborné veřejnosti poskytne účinný nástroj pro edukaci mladých o tom, jak těmto civilizačním jevům porozumět, jak se s nimi vypořádat a jak efektivně přistupovat k lidem trpícím obezitou či poruchami příjmů potravy.

Publikace je v současnosti k dispozici v anglickém jazyce zde a bude rovněž zpřístupněna v češtině.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)