Společné první kroky k inkluzivnímu školství v Gruzii

Foto: archiv projektu CISI
Středa 22. listopad 2023, 12:48

Po čtyřech letech intenzivní spolupráce končí mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI). Řešiteli projektu jsou především významné gruzínské univerzity (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Batumi Shota Rustaveli State University, Iakob Gogebashvili Telvavi State University, Akaki Tsereteli State University), gruzínské neziskové organizace (EDEC, Mariani, EFA Georgia) a Ministerstvo školství Gruzie. Tradičně se na projektu podílejí i evropští partneři, konkrétně Phillips Universität Marburg z Německa, University of Warsaw z Polska a Transilvania University of Brasov z Rumunska. Univerzita Palackého je v projektu zastoupena akademickými pracovnicemi z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty.

Evropští partneři svou metodickou a poradenskou činností podpořili vznik 12 nových vysokoškolských vzdělávacích kurzů zaměřených na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 10 praktických vzdělávacích výcviků pro učitele v praxi a  jednoho certifikovaného vzdělávacího programu speciální/inkluzivní pedagogiky, které doposud ve vysokoškolském vzdělávání v Gruzii chyběly. Vznik nových kurzů, výcviků i certifikovaného programu má v Gruzii ze střednědobého hlediska podpořit nově se rodící školskou inkluzi, a z hlediska dlouhodobého a lidského možná ještě důležitější inkluzi lidí s postižením do společnosti.

Projekt se za dobu své existence úspěšně popasoval s nepříznivými důsledky celosvětové pandemie Covid-19. Původně plánové pravidelné pobyty evropských partnerů na gruzínských univerzitách a hledání optimálních řešení přímo na místě se znalostí místních poměrů nahradila četná setkání před monitory počítačů a poznávání primárně zprostředkované. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu seznala, že překážky v naplňování plánovaných cílů přímo způsobené pandemií, byly zásadní, a umožnila prodloužení projektu o jeden rok. Nakonec tedy k cestám do krásné, horami, Černým mořem, tradiční výbornou kuchyní a vínem oplývající země došlo. Kromě poznávání prostředí a z pohledu inkluze ne vždy ideální situace v základních školách a na univerzitách, podpory v hledání krůčků k inkluzi, byla navázána dlouhodobá spolupráce přesahující hranice projektu a neřkuli přátelství.

Kolegyním z gruzínských univerzit a představitelkám neziskových organizací pro osoby s postižením jsme jejich štědrost a pohostinnost mohly záhy oplatit. Během jara letošního roku zavítala do Olomouce menší skupina, pro kterou jsme připravily bohatý program. V rámci návštěvy Pedagogické fakulty UP se kolegyně seznámily s vedením fakulty a našeho kmenového pracoviště, zároveň i rozproudily na této úrovni plodnou diskuzi o možnostech spolupráce nad rámec stávajícího projektu. Zejména pro představitelky gruzínských univerzit byl pro budoucí zajištění rovného přístupu studentů se speciálními potřebami na tamější vysoké školy nadmíru prospěšný čas strávený v celouniverzitním Centru podpory studentů se specifickými potřebami. Mimo akademickou půdu strávily kolegyně inspirativní den v Základní škole Svatoplukova Olomouc, kde zakusily dobrou inkluzivní praxi. Hovořily a sdílely své postřehy s pracovníky školního poradenského pracoviště, a měly možnost nahlédnout přímo do výuky ve vybraných třídách. Přínosná pro ně byla také návštěva Školy Jistota v Prostějově a navazující setkání se speciálními pedagogy a psychology ze Speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené. Dojmy, které si kolegyně odvezly zpět do své země, byly s největší pravděpodobností veskrze pozitivní, neboť se nad rámec původních plánů projektu podařilo se souhlasem Gruzínské národní agentury pro vzdělávání a kulturu realizovat ještě jednu návštěvu v Olomouci, dokonce v hojnějším počtu účastníků.

Slovy Vygotského bychom mohli říci, že Česká republika, která sama je stále na cestě od plně segregovaného školství ke školství inkluzivnímu, představuje pro gruzínské kolegy zónu nejbližšího vývoje. Proto je možná zdrojem značných inspirací a vzbuzuje tolik zájmu. Je třeba vyzdvihnout, jak velké úsilí bylo nezbytné vyvinout a kolik přínosné práce se za pouhé čtyři roky podařilo udělat. Tak jako české inkluzivní školství stále bojuje s jistými limity a bariérami, i gruzínské kolegy čeká nelehká cesta k inkluzivnímu pojetí školství či vnímání společnosti vůbec. Důležitá je určitě chuť a snaha bariéry překonávat. Ta, spolu s obrovským nasazením a ochotou se sebevzdělávat, budovat příležitosti nejen pro své studenty, pedagogy a veřejnost, kolegům z gruzínských univerzit a neziskových organizací zcela jistě nechybí. Věříme, že jim budeme v jejich úsilí i nadále podporou.

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D., Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D., Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)