Studenti ze čtyř zemí budou předávat středoškolákům znalosti o změnách klimatu

Účastníci úvodního setkání projektu navštívili i Pevnost poznání.
Foto: archiv KRES
Pátek 19. leden 2018, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Katedra rozvojových a environmentálních studií (KRES) přírodovědecké fakulty získala grant v rámci programu Erasmus+ Strategická Partnerství, jehož cílem je studovat a vytvářet výukové aktivity pro středoškolské studenty na téma město a voda v realitě klimatické změny. Tříletý projekt s názvem EduChange – Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning bude řešit ve spolupráci s univerzitami v Utrechtu, Maltě a Trondheimu.

„Hlavní myšlenkou je vytvářet materiály pro středoškoláky za použití inovativních geografických a geoinformatických výukových metod – webových map, geoher či mapování v terénu. Každý rok bude v rámci projektu vysláno šest studentů na sedmidenní jarní školu, která bude střídavě v Olomouci, Utrechtu a na Maltě, a na pětidenní studentskou konferenci, jež se každoročně uskuteční v norském Trondheimu,“ uvedl Jiří Pánek z KRES.

Mimo zahraniční výjezdy budou studenti ve svých zemích organizovat aktivity pro středoškoláky s cílem přenést na střední školy ještě více znalostí z vysokých škol.  V rámci propojování a sdílení znalostí mezi geovědními katedrami se letošního ročníku projektu zúčastní studenti z kateder geografie, geoinformatiky a pořádající katedry rozvojových a environmentálních studií.

Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+ číslo 2017-1-CZ01-KA203-035519.

Zpět