Z IX. kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

Ze zahájení KMINE, během kterého účastníky pozdravil mimo jiné rektor UP Martin Procházka, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík nebo emeritní děkan LF UP Josef Zadražil.
Foto: Martin Višňa
Úterý 17. říjen 2023, 12:35

Ve dnech 5.–7. října 2023 se v Olomouci konal IX. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2023. Tato prestižní odborná akce je pokračováním tradice společné odborné konference infektologů, mikrobiologů a epidemiologů, tak jak je tomu v případě uznávaného Evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). Myšlenka vzájemné spolupráce na organizaci domácí odborné konference, která byla poprvé uskutečněna na Kongresu o infekčních nemocech v Ústí nad Labem v roce 2008, se ukázala být velmi přínosnou a v říjnu 2023 se uskutečnil již devátý ročník společného kongresu.

Na přípravě a realizaci KMINE 2023 se podílely Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost nemocniční hygieny a epidemiologie ČLS JEP. Odborný program byl zaměřen na problematiku infekčních nemocí, klinické mikrobiologie a epidemiologie v jejich plné šíři. Nedílnou součástí bylo rovněž zapojení dalších lékařských specializací, například intenzivní medicíny.

Základním východiskem KMINE 2023 byla mezioborová spolupráce a integrace nejnovějších poznatků a postupů v současném infekčním lékařství, klinické mikrobiologii, epidemiologii a nemocniční hygieně v návaznosti na další lékařské specializace. Právě tento multidisciplinární přístup je velmi důležitý v diagnostickém i léčebném procesu, v prevenci infekčních onemocnění a pro současnou medicínu je zcela nezbytný.

Jako prezidentovi kongresu mi nepřísluší jej hodnotit. Osobně však pevně věřím, že KMINE 2023 byl úspěšný a pro všechny účastníky přínosný. Současně jsem přesvědčen, že se daří myšlenku velkého a společného kongresu infektologů, mikrobiologů, epidemiologů a nemocničních hygieniků, který bude realizován každý rok, naplňovat. Základní údaje o KMINE 2023 jsou uvedeny níže:

  • Počet registrovaných účastníků: 411
  • Počet vystavovatelů (osob): 96
  • Počet vystavujících firem: 29
  • Počet odborných bloků programu: 23
  • Počet odborných sdělení / přednášek: 98
  • Počet posterů: 40
  • Počet firemních sympozií: 5
  • Počet vzdělávacích hodin: 24
  • Počet minut programu: 1080

Vedle odborného programu je důležitou součástí každého kongresu i neformální setkání kolegů a přátel, kdy je možné se alespoň na malou chvíli v dnešní uspěchané době zastavit a v klidu si popovídat. Domnívám se, že i pro tato setkání, která mohou být základem pro další spolupráci a výměnu velmi cenných zkušeností v mnoha oblastech našich oborů, bylo dostatek příležitostí.

Závěrem bych rád z celého srdce poděkoval všem účastníkům KMINE 2023, kteří vytvořili velmi příjemnou atmosféru, přednášejícím za skvělé přednášky a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na přípravě kongresu po odborné i technické stránce. A už nyní se všichni můžeme těšit na 10. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, který proběhne v září 2024 v Ostravě.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan LF UP a prezident KMINE 2023

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)