Akademický senát přijal návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT na rok 2022

Grafika: Žurnál Online
Pátek 22. duben 2022, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Univerzita Palackého připravuje rozpočet na rok 2022. Na předchozím jednání AS UP schválil návrh metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP, nyní přijal návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT. Podle dané procedury související s tvorbou rozpočtu na UP budou nyní pracovat na jeho dílčích částech jednotlivé fakulty a vysokoškolský ústav.

Co nejkratší doba rozpočtového provizoria. Tato idea společně s potřebou úspor v jejím hospodaření jsou aktuální hlavní ambice, jež provázejí přípravu rozpočtu Univerzity Palackého na tento rok.

Připravený návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2022 před senátory univerzity za nepřítomného rektora komentoval statutární zástupce rektora Michal Malacka i kvestorka Petra Jungová. Za ekonomickou komisi univerzitního senátu hovořila Petra Gaul Aláčová, která zdůraznila snahu o transparentní tvorbu rozpočtu. „Předkládaný návrh obsahuje shodný meziroční nárůst potřeb financování centrálních univerzitních aktivit. Ekonomická komise apelovala na to, aby nárůst u centrálních jednotek nebyl vyšší než u fakult,“ uvedla.

K navrhovanému letošnímu dělení finančních prostředků se v řadě předchozích jednání vyjádřili i děkani jednotlivých fakult, kteří s rozdělením financí vesměs souhlasili. Připomněli však potřebu investic, nutných  k řešení havarijního stavu některých částí objektů UP i potřebných pro jejich rozvoj a zázemí.

Po diskuzi AS UP nejprve schválil komplexní pozměňovací návrh rektora UP reagující na doporučení EK AS UP a spočívající v úpravě vedoucí ke snížení meziročního nárůstu prostředků na centrální celouniverzitní aktivity na 5,52 % a s tím souvisejícím navýšením prostředků pro součásti UP, a to tak, jak navrhovala ekonomická komise AS UP. V dalším usnesení pak senát schválil návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2022 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Podle dané procedury, jež provází tvorbu rozpočtu na UP, se díky přijatému usnesení nyní dostávají k práci jednotlivé fakulty UP a VŠÚ CATRIN. Poté, co vytvoří dílčí rozpočty, bude AS UP schvalovat rozpočet UP na stávající kalendářní rok.

Během dubnového jednání schválil AS UP i Akční plán realizace Strategie udržitelného rozvoje UP na roky 2022–2023, a to ve znění po zapracování připomínek Komise pro udržitelnou Univerzitu Palackého. Devatenáctistránkový dokument navazuje na Strategii udržitelného rozvoje UP, kterou AS UP přijal 26. ledna. Dvouletý akční plán definuje měřitelné cíle v dané oblasti, stanovuje i opatření, která budou v daném časovém období řešena. Součástí dokumentu je i finanční rozpočet těchto opatření a možnosti jejich financování.

AS UP přijal i usnesení, v němž se vyslovil pro Martina Macha, studenta právnické a cyrilometodějské teologické fakulty, který bude Univerzitu Palackého zastupovat v Radě vysokých škol. Vzal také na vědomí informaci o záměru implementace facility managementu na UP, kterou podporuje. Rektora UP požádal v této souvislosti o předložení harmonogramu implementace uvedené aktivity. Více informací zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)