Američtí experti: Mezinárodní bezpečnost v akademických kruzích je třeba brát vážně

Kevin Gamache a Glenn Tiffert přijeli na pozvání Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo při právnické fakultě. Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 19. leden 2023, 15:10 – Text: Eva Hrudníková, Pavla Hubálková

Mezinárodní akademická spolupráce jako možné bezpečnostní riziko. Představit zkušenosti a dobrou praxi v potírání těchto hrozeb přijeli do Olomouce američtí experti Glenn Tiffert a Kevin Gamache. Se zájemci o téma se setkali na dvouhodinové přednášce, kterou pořádalo Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při právnické fakultě.

„Členové katedry mezinárodního a evropského práva a současně také členové CIHOL se dlouhodobě věnují bezpečnostním otázkám. Přednáškou jsme chtěli otevřít téma zahraničních vlivových operací na vysokých školách a praktických i celospolečenských dopadech zahraničního vměšování, které může ohrožovat národní bezpečnost,“ vysvětlil za organizátory Petr Stejskal, který působí na katedře mezinárodního a evropského práva PF UP a je členem CIHOL.

Při organizaci přednášky fakulta spolupracovala s Velvyslanectvím USA v ČR, Centrem proti hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra ČR a Univerzitou Karlovou v Praze. „Díky této kooperaci se do Olomouce podařilo pozvat špičkové odborníky na protivlivovou problematiku ze Spojených států – ředitele americké asociace Academic Security and Counter Exploitation Program Kevina Gamache a vědeckého pracovníka Hooverova institutu při Stanfordově univerzitě a specialistu na politické a právní dějiny Čínské lidové republiky Glenna Tifferta,“ uvedl Petr Stejskal.

„Čína a USA jsou si navzájem největšími výzkumnými partnery, na druhém a třetím místě jsou pak pro obě země Německo a Velká Británie,” řekl ve své přednášce Glenn Tiffert. „Čína ale není Německo nebo Kanada – nelze mít stejný přístup, protože nerespektuje stejná pravidla a práva,“ vysvětloval Tiffer. Jako jeden z konkrétních příkladů uvedl případ „CRISPR dětí“, kdy čínský vědec He Jiankui použil neschválenou metodu „genových nůžek“ pro editaci lidského genomu. „Jednal proti etickým pravidlům. V Číně byl nejprve oceňován jako hrdina, než se vznesla celosvětová vlna kritiky. Tento příklad dokládá, že nelze předpokládat, že pravidla platící v Americe či Evropě budou dodržována i v Číně, která je motivovaná touhou být nejlepší a první.“

Glenn Tiffert při studiu čínské historie využívá své znalosti o budování moderního čínského soudního systému a soudnictví a propojuje je s výpočetními metodami datové vědy. Na Hooverově institutu spolupředsedá projektu China’s Global Sharp Power a úzce spolupracuje s vládou a partnery z občanské společnosti na dokumentování a budování odolnosti proti autoritářskému vměšování do demokratických institucí.

Kevin Gamache účastníkům vysvětloval, proč mít jako výzkumná instituce bezpečnostní program. „Svět se změnil. Za posledních dvacet let narostly možnosti spolupráce, ale změnilo se i geopolitické prostředí. Je třeba lépe porozumět a ověřovat, s kým spolupracujeme. Vždy bychom si měli pokládat otázky typu: Vím, s kým skutečně spolupracujeme? Kdo to financuje? Jaký je možný risk pro instituci, a to i na úrovni reputace? Jak můžeme snižovat možná rizika?“

Poté více představil asociaci Academic Security and Counter Exploitation Program (ASCE), kterou řídí. „Naším cílem je zvýšit povědomí o bezpečnosti v akademické sféře. Když jsme v roce 2006 začínali, bylo nás deset, dnes je zapojeno přes dvě stě univerzit. A jsem velmi rád, že se tu dnes setkáváme, protože tuto problematiku nevyřešíme sami, ale musíme spolupracovat mezinárodně.“ Dále popisoval, jak ASCE používá odborné znalosti svých členských univerzit a pomáhá řešit případné hrozby, které zahraniční protivníci pro akademické instituce v USA představují.

Přednášky se účastnili nejen zájemci z akademického prostředí, ale také například z Armády České republiky nebo z vládních institucí. „Věřím, že jsme ukázali, že jde o velmi citlivé a aktuální téma, které nelze zlehčovat a které se dotýká i české akademické půdy,“ zhodnotil Petr Stejskal.

Upozornil, že akademický sektor má některá specifika a v mnoha ohledech výhody, jako například svou otevřenost a propojení se světem. „To ale může být zneužíváno třeba pro krádež citlivých technologií či ovlivňování dění v dané zemi. Přednáška představila mechanismy, které jsou potřeba na univerzitní až národní úrovni, aby se tato rizika minimalizovala při zachování otevřenosti akademického sektoru a mezinárodní spolupráce, dvou jeho klíčových vlastností,“ dodal Petr Stejskal.

Pořádající centrum CIHOL vzniklo pod katedrou mezinárodního a evropského práva v roce 2019, čímž byla stvrzena dlouhodobá spolupráce právnické fakulty a Armády ČR. Fakulta díky aktivitám CIHOL mimo jiné získala Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)