Australský jazykovědec má přednášky na FF

Foto: archiv katedry asijských studií FF UP
Čtvrtek 13. prosinec 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Na Univerzitě Palackého bude v pondělí a v úterý přednášet uznávaný australský jazykovědec Nicholas Evans. Ředitel Centre of Excellence for Dynamics of Language je hostem filozofické fakulty a vystoupí v rámci projektu Sinofonní příhraničí – interakce na okraji, jehož je australské pracoviště jedním z významných partnerů.

„Profesor Evans je jeden ze dvou ředitelů australského konsorcia Centre of Excellence for Dynamics of Language. Je to australský ekvivalent Max Planck Institutu. Toto konsorcium se zabývá výzkumem jazyka obecně, nikoliv pouze jazyky australských domorodců. Sdružuje několik desítek výzkumníků a má partnery po celém světě. Jedna z klíčových částí našeho projektu Sinofon je mapování a dokumentace menšinových jazyků v čínském příhraničí, na Tchaj-wanu a jinde. V této oblasti je australský partner jedním z nejvýznamnějších světových pracovišť. Naším cílem je nastavit způsob sběru dat a jejich prezervaci podobným a kompatibilním způsobem jako kolegové v Austrálii,“ řekl František Kratochvíl z katedry asijských studií FF, která spolu s projektem Sinofon akci organizuje.

Australský vědec nazval svou pondělní přednášku Waving to the other side: the language of poetry in indigenous Australian song. „Bude mluvit mimo jiné o tom, že jakýkoliv antropologický výzkum, včetně jazykového popisu a dokumentace, musí brát na zřetel kulturní dědictví vybrané skupiny. Výzkumný tým přijede nejenom sbírat určitý typ dat, ale často je naopak řízen komunitou a jejími hlavními kulturními představiteli k dokumentaci místní kultury. V rámci projektu Sinofon nás zajímá především jazykový kontakt a výpůjčky. Zkušenosti profesora Evanse ukazují, že náš záběr musí být širší,“ uvedl František Kratochvíl.

Přednáška se koná v pondělí 17. prosince ve 14.30, Křížkovského 10, KA-3.05 (block C). Úterní přednáška When our languages fall silent, what do we lose with them? je pak od od 9.15 v místnosti 225, Univerzitní 3. Vstup na přednášky je volný.

Projekt Sinofonní příhraničí – interakce na okraji našel podporu v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a usiluje o komplexní chápání Číny. Jeho cílem je přehodnotit koncepci asijských a čínských studií. Kromě odborníků, kteří se specializují na konkrétní geografické oblasti, zahrnuje tento výzkum i výrazné metodologické přesahy: politologický, sociologicko antropologický, lingvistický a studium hmotné kultury.

Zpět