Badatelským směrům románských studií se na filozofické fakultě věnuje více než sedmdesátka romanistů

Jiří Pelán, významný italianista z Univerzity Karlovy v Praze, přednášel v aule FF UP o systému literárních žánrů v italské renesanci.
Fotogalerie: Milada Křížková Hronová
Pátek 25. listopad 2022, 13:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Začal dvacátý ročník mezinárodního setkání romanistů. Více než sedm desítek českých i zahraničních odborníků se v něm věnuje reflexi dosavadního výzkumu v oblasti románských studií na českých i zahraničních pracovištích. Na konferenci zároveň zaznívají témata badatelských směrů, která se v tomto oboru otevírají ve třetí dekádě jednadvacátého století.  

Základem mezinárodního setkání romanistů, letos s podtitulem Výzvy románských studií ve třetím desetiletí 21. století, je výměna informací, zkušeností a poznatků z výzkumů, kterým se odborníci v současnosti věnují, ať už ve sféře lingvistiky, literatury, historie, politického dění či kultury daných jazykových oblastí. Konference se většinou koná ve dvouletém intervalu, v době covidových opatření byla však dvakrát odsunuta.

„Zakladatelem tradice romanistických konferencí je emeritní profesor katedry romanistiky FF UP Jiří Černý, který v úvodu našeho sympozia hovořil o historii a důležitosti těchto setkání,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky FF. Ve výčtu pozvaných řečníků vyzdvihla významného italianistu profesora Jiřího Pelána z Univerzity Karlovy v Praze, který se ve své přednášce věnoval systému literárních žánrů v italské renesanci. Zajímavé bude podle ní i setkání s profesorem Petrem Kylouškem z Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá francouzskou a kanadskou literaturou. Bude hovořit o specifikách quebecké literatury. Konferenci uzavře emeritní profesor katedry romanistiky FF UP Pavel Štěpánek, hispanista a historik umění, který se chce ve své přednášce zabývat životem a tvorbou českého jezuitského misionáře, umělce a architekta Ignácia Tirsche, působícího v 18. století v Kalifornii a Mexiku.

„Během pandemie covidu-19 nedošlo k online variantě konference, protože pro všechny je její důležitou součástí právě osobní setkání. Pro mě osobně jsou tato setkání inspirací, příjemnou příležitostí objevit zajímavá témata, navázat a pěstovat přátelství napříč všemi románskými jazykovými a literárními obory a evropskými zeměmi. Je to také skvělá možnost k vytvoření zajímavých projektů a navázání mezinárodní spolupráce. Pro naše hosty je to kromě všeho řečeného také oblíbené adventní zastavení v krásné předvánoční Olomouci,“ doplnila Kateřina Ritterová.

Jednání o obecně velmi různorodých tématech se na konferenci konají v několika sekcích. V první zaznívají vědecké příspěvky, které se soustřeďují na individuální tendence bádání v oblasti románských filologií. V druhé sekci odborníci prezentují řešené výzkumné projekty, jejich cíle, závěry a případné publikační výstupy.

„Jde nám především o to, abychom se seznámili s tématy, kterým se kolegové věnují, a zjistili, jakými cestami se ubírá současné romanistické bádání,“ dodala Kateřina Ritterová s tím, že třetí sekce se věnuje prezentaci doktorandských badatelských aktivit.

Jednotlivé příspěvky, projdou-li recenzním řízením, budou publikovány v časopise Romanica Olomucensia. Jubilejní mezinárodní setkání romanistů se koná ve dnech 25. a 26. listopadu na katedře romanistiky FF UP.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)