CATRIN bude spolupracovat s vědci ze zhruba 30 zemí díky projektu COST

Miroslav Medveď (vlevo) a Michal Otyepka během zahájení projektu v Bruselu.
Zdroj: archiv MO
Pátek 30. září 2022, 12:34 – Text: Martina Šaradínová

Do rozsáhlého projektu z programu COST s názvem Confined molecular systems: From a new generation of materials to the stars (COSY), který je zaměřen na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce, multidisciplinarity i mladých výzkumníků, se zapojí i vědci z CATRIN Univerzity Palackého. Výpočetní chemici Michal Otyepka a Miroslav Medveď se v rámci jedné ze 129 zúčastněných výzkumných skupin z 33 zemí zaměří na vývoj nových uhlíkových materiálů pro fotochemické a biomedicínské aplikace a oblast jednoatomární katalýzy.

„Nově schválený projekt je vyústěním dlouhodobé spolupráce a úsilí konsorcia výzkumných skupin z celé Evropy, které má za sebou už několik úspěšných projektů v rámci programu COST v oblasti moderní spektroskopie a výpočetní chemie. Cílem projektu s akronymem COSY je nově definovat současný stav v oblasti uzavřených molekulárních systémů a najít inovativní způsoby, jak znalosti účinně přenést pomocí aplikací do udržitelného průmyslu v rámci přechodu na ekologičtější technologie v souladu s programem EU Green Deal. Jedná se o široce zaměřený projekt, který má být jakousi platformou pro spolupráci významných teoretických i experimentálních vědeckých skupin v Evropě a partnerských zemích,“ uvedl Medveď, který je současně členem Organizačního výboru projektu.

Vědci z Olomouce budou aktivní zejména při plnění výzkumných úkolů, které se zabývají  (foto)reaktivitou a návrhem nových materiálů spojených s konkrétními aplikacemi, jako je (foto)katalýza, snímání, zobrazování a biomedicína. „Konkrétně se plánujeme zapojit do dílčích úkolů zaměřených na experimentálně-teoretické hodnocení aktivity jednoatomových katalyzátorů kovů na bázi grafenu a jiných 2D materiálů a také na studium fotoaktivity uhlíkových teček s aplikací v oblastech organické syntézy a elektrochemických/fotokatalytických reakcí. Očekáváme, že vzájemné propojení expertízy špičkových výzkumných skupin povede k vývoji inovativních strategií pro nové materiály se širokou škálou aplikací, “ vysvětlil Otyepka. 

Čtyřletý projekt, jenž odstartoval 27. září kick-off mítinkem členů Organizačního výboru v Bruselu, podpoří vzájemnou spolupráci a komunikaci jednotlivých výzkumných skupin pořádáním společných konferencí či workshopů, přípravu společných publikací a navazujících projektů, ale také například výměnné pobyty vědců, přičemž podpora bude směřovat především k mladým výzkumníkům. Českou republiku v projektu zastupují také výzkumníci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Hlavní řešitelkou je María Pilar de Lara-Castells z Rady pro vědecký výzkum (CSIC) ve Španělsku.

Projekt se skládá z pěti provázaných výzkumných témat, která se zaměří na přesný popis interakcí mezi molekulami a jejich omezujícím prostředím pomocí moderních nástrojů kvantové chemie, efektivní popis pohybu molekul v omezených strukturách, syntézu a charakterizaci stability, reaktivity a vlastností nových nanomateriálů na bázi kovů a oxidů kovů a subnanometrických klastrů pro aplikace, jako je luminiscence, snímání, biologické zobrazování, teranostika, přeměna energie a (foto)katalýza, nebo také na charakterizaci jevů astrochemického významu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)