Centre of Excellence dokončilo tříletý projekt a úspěšně pokračuje dál

Jednou z aktivit centra byla mezinárodní konference v Černínském paláci. Ostatní akce se konaly přímo na PF UP. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Sobota 30. březen 2019, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Výrazně překročit původní rozsah plánovaných činností v grantové přihlášce se podařilo Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva. V Česku ojedinělá instituce zaměřená na klíčové právní problémy Evropské unie funguje na právnické fakultě pod vedením Naděždy Šiškové přes tři roky. Nyní plánuje ve svých aktivitách pokračovat.

Centrum vzniklo v září 2015 na základě rozhodnutí o poskytnutí grantového projektu Evropskou komisi. Tříletý projekt nazvaný Reform of the Union and the Related Issues zahrnoval jak činnosti vědecké a výzkumné – zaměřené na právní otázky evropské integrace, tak i popularizační. „Pro nás bylo nesmírně důležité neomezit se pouze na mezinárodní vědecký výzkum, ale v době, kdy Unie prožívá řadů zatěžkávacích zkoušek, včetně slovy Jeana-Claudea Junckera existenční krizi, odstartovat taktéž veřejnou debatu o budoucnosti Unie a možných cestách její reformy,“ řekla Naděžda Šišková.

Centru se podařilo na univerzitní půdě zorganizovat diskuze se zástupci tři nejdůležitějších evropských institucí – Evropského parlamentu (EP), Evropské komise a Soudního dvora EU. Do Olomouce přijeli například Pavel Telička, místopředseda EP, Pavel Svoboda, předseda Právního výboru EP, nebo Jan Passer soudce Tribunálu EU. „Do debaty o budoucnosti Unie jsme zapojili i zástupce českých institucí, které se věnují otázkám evropské integrace. Se studenty se setkali Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, Anna Šabatová, veřejné ochránkyní práv, a řada dalších,“ vzpomněla Naděžda Šišková.

Vedle osmi veřejných přednášek a čtyř kulatých stolů stihlo centrum za tři roky uspořádat čtyři mezinárodní vědecké konference, jeden mezinárodní workshop, připravit čtyři monografie a odborné knihy, z toho dvě v angličtině a ve spolupráci s renomovanými zahraničními nakladatelstvími – Wolters Kluwer Deutschland a Springer, napsat tři desítky vědeckých článků, z nichž se část dostala do databáze Web of Science, a vydat tři čísla časopisu European Studies, Review of European Law, Economics and Politics a také sborník z konference.

Tyto aktivity by nebyly možné bez zapojení partnerů z předních evropských univerzit z více než tří desítek zemí, včetně univerzity v Heidelbergu, Regensburgu, Talinu, Innsbrucku, Kyjevě nebo Bruggách. „Jako zásadní pro dosažení cílů projektu se rovněž ukázala spolupráce s Ministerstvem zahraničí, zejména v rámci pořádání závěrečné vědecké konference v Černínském paláci,“ dodala Naděžda Šišková.

Spolu s ní na projektu pracovali kolegové ze tří kateder PF UP – Ondrej Hamuľák a Michal Petr z katedry mezinárodního a evropského práva, Blanka Vítová z katedry soukromého práva a civilního procesu a později se připojil také Ondřej Filipec z katedry politologie a společenských věd. „Celý tým odvedl skvělou práci a patří mu za to vřelé poděkování,“ uvedla vedoucí centra.

Činnost týmu oceňuje i vedení fakulty. „Centrum je jedním z prvků pro posílení internacionalizace a ukázkou konkurenceschopnosti fakulty v národním i mezinárodním srovnání,“ uvedl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP.

Centre of Excellence za tři roky prokázalo svoji opodstatněnost a životaschopnost, a proto hodlá ve svých aktivitách pokračovat. Tým kolem Naděždy Šiškové se bude nadále podílet například na vydávání zmiňovaného časopisu, na přípravě dalších odborných knih, uspořádá mezinárodních konferenci, debaty nebo se bude podílet na smluvním výzkumu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)