Chceme z kurzu mělké geofyziky udělat tradici, říká Jan Sedláček

Terénní práce na kurzu mělké geofyziky.
Foto: Šárka Chovancová
neděle 16. září 2018, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Pro studenty bakalářských a magisterských programů geovědních oborů i pro odbornou veřejnost byl určen kurz mělké geofyziky, který od 10. do 14. září pořádala katedra geologie přírodovědecké fakulty. Účastníci kurzu se seznámili s teoretickými základy geofyzikálních metod a zúčastnili se terénních měření, zpracování a interpretací naměřených dat.

„Snažili jsme se kurz připravit tak, aby byl co nejpestřejší. Během týdne jsme se zabývali reflexní a refrakční seismikou, georadarem, elektrickou odporovou tomografií a dipólovým elektromagnetickým profilováním. Jsme také rádi, že pozvání přednášet přijali Čestmír Tomek z České geologické služby a Tamás Toth z maďarské společnosti Geomeg, kteří se zpracováním geofyzikálních dat zabývají celý svůj profesní život," řekl Jan Sedláček z katedry geologie, který byl realizací kurzu pověřen. Na přípravě se podíleli také kolegové ze stejné katedry Daniel Šimíček a Zuzana Lenďáková.

Kurzu mělké geofyziky se zúčastnilo celkem devatenáct studentů, z toho deset z přírodovědecké fakulty, devět pak z vysokých škol z Ostravy, Prahy, Brna či Ústí nad Labem. „Na kurz jsem se přihlásila proto, že geofyzika je v našem oboru velmi žádaná a hodně rozšířená. Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet přístroje, které se v geofyzice využívají a vidět následné zpracování dat," uvedla Liana Bílá, která studuje na katedře geologie.

Kurz mělké geofyziky se na přírodovědecké fakultě konal letos poprvé. „Chceme, aby se kurzy staly na fakultě na tradicí. Uvažujeme také, že je otevřeme i pro zahraniční zájemce," doplnil Jan Sedláček.