Děkan právnické fakulty udělil dvě čestná uznání za vzdělávací činnost

Děkan Václav Stehlík (vlevo) se setkal s Milanou Hrušákovou a Slavomírem Hallou ve své pracovně. Foto: Eva Hrudníková
Úterý 10. leden 2023, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Milana Hrušáková, profesorka na katedře soukromého práva a civilního procesu, a Slavomír Halla, odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva, jsou laureáty Čestného uznání děkana PF UP za vzdělávací činnost. O ocenění rozhodl děkan na základě doporučení hodnoticí komise tvořené členy akademické obce. Za rok 2022 bylo na uznání nominováno celkem šest vyučujících.

Děkan předal ocenění laureátům ve své pracovně. „Pečlivě jsem si pročetl nominace a doporučení komise. Na základě těchto podkladů jsem se rozhodl udělit ceny dvě, každou z trochu jiného důvodu. Děkuji vám za vaši práci, za vše, co je s vaší pedagogickou činností spojeno,“ pogratuloval oběma děkan Václav Stehlík. Profesorku Milanu Hrušákovou, odbornici na rodinné právo, ocenil za dlouhodobou excelenci a inovativnost ve výuce, vysokou odbornost prezentovanou srozumitelně a přínosně studentům a za pozitivní přístup k posluchačům. U Slavomíra Hally vyzdvihl efektivní propojení online nástrojů a prezenční výuky, podpořené kvalitou, odborností, přínosem pro studenty a pozitivní motivací posluchačů k zájmu o obor mezinárodní právo soukromé.

Drtivou většinu nominací sepsali studenti. Oba laureáti se shodli, že pro jejich pedagogickou práci je studentská zpětná vazba tím nejdůležitějším. „Za svůj profesní život jsem dostala již několik ocenění, medailí. Tohle čestné uznání z nich ale vyčnívá, velmi si ho vážím,“ řekla Milana Hrušáková. Za sedmačtyřicet let své pedagogické činnosti přednášela a vedla semináře pro tisíce studentů na právnické fakultě v Brně a v Olomouci.

Stejně jako Milanu Hrušákovou i Slavomíra Hallu ocenění příjemně překvapilo. „Vnímám ho především jako závazek pro svou další pedagogickou práci a děkuji za něj,“ řekl děkanovi. Poté složil poklonu profesorce Hrušákové. „Učila jste mě na fakultě v Brně, byl jsem u vás i na zkoušce. Vaše přednášky byly jedny z nejlepších, které jsem při studiu absolvoval. Učíte zábavně a s emocemi. Jste pro mě vzor.“

Na čestné uznání za rok 2022 byly nominovány vedle oceněných další čtyři osobnosti – Jana Girmanová z katedry jazyků, Filip Melzer a Renáta Šínová z katedry soukromého práva a civilního procesu a Iveta Vankátová, která působí na téže katedře a současně také na katedře politologie a společenských věd. Nominace posuzovala speciálně sestavená pětičlenná komise, složená ze dvou proděkanů, dvou studentek a zaměstnankyně fakulty.

Čestné uznání za vzdělávací činnost uděloval děkan Václav Stehlík potřetí. Jeho statut upravuje vnitřní norma. Cílem ocenění je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti.

Čestné uznání děkana PF UP za vzdělávací činnost

za rok 2022
Milana Hrušáková, katedra soukromého práva a civilního procesu
Slavomír Halla, katedra mezinárodního a evropského práva

za rok 2021
Filip Ščerba, katedra trestního práva
Renáta Šínová, katedra soukromého práva a civilního procesu

za rok 2020
Renáta Šínová, katedra soukromého práva a civilního procesu

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)