Den zdraví na pedagogické fakultě

Dana Štěrbová z katedry společenských věd v kinantropologii FTK UP hovořila o sexualitě žáků s postižením.
Foto: Milada Hronová
neděle 15. duben 2018, 7:30 – Text: Milada Hronová

Na pedagogické fakultě se konal Den zdraví. Akce s podtitulem Digitální zdravotní gramotnost a výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví se účastnilo víc než stovka učitelů a dalších pracovníků ze školství, zdravotnictví a oblasti prevence.

Interaktivní vzdělávací konference Den zdraví pedagogické fakulty se pravidelně koná při příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti. Každoročně se věnuje tématům souvisejícím s výchovou a podporou zdraví a zdravého životního stylu.

Letošní program obsahoval příspěvky o rizikovém chování v kyberprostoru, antropologii a výchově ke zdraví či příspěvky o nevyužitých možnostech sexuální výchovy ve školách. O aktuálních tématech v dětské sexuologii hovořil Pavel Turčan z olomouckého Centra Mediol, o sexualitě žáků s postižením měla přednášku Dana Štěrbová z katedry společenských věd v kinantropologii FTK UP, na téma Historický přehled paternitních testů hovořil Jiří Šantavý z Gynekologicko-genetické poradny Olomouc.

„S odstupem sedmi let jsme se vrátili k problematice výchovy a sexuálně reprodukčnímu zdraví, a to především proto, že výsledky aktuálních testů české dospívající generace nejsou na úrovni kognitivní a především behaviorální zdaleka optimální. Z poslední Zprávy o zdraví a životním stylu školáků (HBSC) vyplývá, že zkušenost s pohlavním stykem mají 15ti letí Češi, respektive dívky, častější, než ve zbylých čtyřiceti zemí, které studie HBSC zahrnuje. To se odráží i na situaci pohlavně přenosných chorob. Na konci roku 2017 bylo v České republice diagnostikováno 3 953 HIV pozitivních jedinců,“ řekla Michaela Hřivnová z katedry antropologie a zdravovědy a zároveň vedoucí Centra výzkumu zdravého životního stylu. Tato vzestupná tendence v České republice se podle zprávy projevuje také u výskytu dalších pohlavně přenosných chorob, jakými jsou kapavka, syfilis či lymfogranuloma venereum.

 „Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví nachází své místo ve výchovně vzdělávacím procesu, a to od předškolního, přes základní, gymnaziální až po střední odborné vzdělávání. V prostředí pedagogické praxe se však stále setkáváme s jistou obezřetností, tabuizováním až negací k některým subtématům,“ dodala Michaela Hřivnová. Přínos této interaktivní konference, která letos zaměřila svou pozornost i na digitální zdravotní gramotnost, spatřuje především v oblasti prevence, osvěty a popularizace témat.

Během doprovodného programu tradiční konference mohli zájemci využít i přístroj InBody 720, který diferencuje tělesnou hmotnost, Den zdraví nabídl i prezentaci edukačních materiálů, svůj program měl také Edukační koutek Mamma HELP.

Den zdraví uspořádaly Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, katedra antropologie a zdravovědy, katedra primární a preprimární pedagogiky a katedra psychologie a patopsychologie pedagogické fakulty ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU v Brně, Státním zdravotním ústavem, Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví, Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.