Filozofická fakulta opět podpořila Cenu Václava Buriana

Michal Habaj během autorského čtení a jury ve složení (zleva): Mária Ferenčuhová, Veronika Opletalová (zástup za Sabine Eschgfällerovou), Tomáš Tichák a Leszek Engelking; Petr Borkovec se nachází mimo záběr. Foto Petr Palarčík.
pátek 5. říjen 2018, 12:14

V pátek 28. září 2018 se v olomouckém Divadle na cucky konal 3. ročník Ceny Václava Buriana Olomouc. Cena navazující na odkaz předčasně zesnulého básníka, polonisty a publicisty Václava Buriana (1959–2014), se uděluje každoročně za poezii a za kulturní přínos pro středoevropský dialog. Laureáti obdrží brož s motivem okřídleného otazníku, kterou navrhl Václavův bratr Martin Burian a od letošního roku ji realizuje umělecká sklářka Eva Heimbergerová, a částku 1000 eur.

Záštitu nad akcí převzal primátor Olomouce Antonín Staněk. Na přípravě akce a vydání čtyřjazyčného bedekru se podíleli též polonisté, politologové a germanisté z FF UP za přispění Rakouského centra v Olomouci.

Zatímco laureáta Ceny Václava Buriana za kulturní přínos určuje širší kolegium kolem výboru předem, o cenu za poezii se soutěží až během svátečního dne. Čtyři nominovaní básníci čtou před publikem a odbornou porotou ze svých novějších básní. O výsledku rozhoduje jury, jejíž diskuze je z větší části veřejná. Hlas publika je ovšem také zohledněn, neboť vedle hlavní ceny se uděluje i cena publika, dotovaná částkou 100 eur.

Skladba nominovaných i porotců prozrazuje, že se jedná o cenu veskrze středoevropskou. Čtyři členové česko-slovensko-polsko-rakouské jury mají nejprve za úkol nominovat básníky: ti pocházejí obvykle z vlasti nominujícího. O vítězi nakonec hlasuje porota pěti až šestičlenná (jejím čestným členem je primátor města a šestým členem zástupce časopisu Listy). Letos nominující čtveřici doplnil Tomáš Tichák z Listů. Nominujícími členy mezinárodní poroty byli stejně jako v loňském roce Petr Borkovec (Praha), Mária Ferenčuhová (Bratislava), Leszek Engelking (Varšava) a Italka z německojazyčné provincie Tridentsko-Horní Adiže Sabine Eschgfällerová z Katedry germanistiky FF UP, která patřila k iniciátorům této soutěže a podílela se na její koncepci.

Nominováni byli Pražan Jakub Řehák, Michal Habaj z Bratislavy, Varšavan Jarosław Mikołajewski a Vídeňanka Cornelia Hülmbauerová. Letošní výkony byly velmi vyrovnané, o čemž svědčilo dlouhé rokování poroty, která poprvé v historii soutěže dospěla k patu: ceny za poezii byly uděleny dvě. Získal ji Jarosław Mikołajewski  a Michal Habaj, oba za básně z nejnovějších sbírek. Cenu publika obdržela Cornelia Hülmbauerová, která zaujala melodickým přednesem svých dosud nepublikovaných veršů.

Cenu za kulturní přínos pro středoevropský dialog si odnesl publicista, diplomat a překladatel děl české a slovenské literatury Andrzej Sławomir Jagodziński. Dlouhý výčet autorů, jejichž díla Jagodziński přeložil do polštiny, obsahuje jména jako Milan Kundera či Václav Havel. Debatu s laureátem vedli Patrik Eichler a Jan Jeništa; akci moderoval David Voda. Program páteční akce uzavřel koncert v Hospodě U Musea.

Mgr. Veronika Opletalová, Ph.D. , katedra germanistiky FF UP