Filozofická fakulta připravuje nový studijní program Digital Humanities

Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 30. březen 2020, 19:00 – Text: (map)

Digital Humanities pro budoucnost. Tak se jmenuje projekt, kterému se věnuje katedra obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity ve Wrocławi. Jeho výsledkem by měl být mimo jiné nový bakalářský program na UP – Digital Humanities. První studenti by jej měli začít studovat na podzim 2021.

Cílem projektu Digital Humanities pro budoucnost, který běží v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, je obecný rozvoj příhraničních regionů Polska a ČR. V dané projektové výzvě jde prioritně o rozvoj zaměstnanosti, konkrétně o podporu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v příhraničních regionech.

„Na filozofické fakultě má vzniknout samostatný bakalářský studijní program Digital Humanities, jehož absolventi naleznou své místo na trhu práce především v oblasti služeb a správy jako soft programátoři, systémoví a datoví analytici nebo tvůrci kreativního obsahu. Slibujeme si i vyšší návratnost absolventů zpět do příhraničí, protože nebudou závislí na velkých firmách sídlících v hlavních centrech ČR a Polska. Uplatnění totiž naleznou u lokálních regionálních firem a orgánů státní správy, které mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ uvedl Lukáš Zámečník, vedoucí katedry obecné lingvistiky FF UP a zároveň hlavní řešitel projektu. Dodal, že řešitelé projektu chtějí vyjít vstříc trendu, který trh práce pravděpodobně čeká v souvislosti se zvýšenou popularitou práce z domova, a to v návaznosti na omezování nadměrné mobility pracovníků.  

„Filozofická fakulta ‚učí myslet‘, trénuje kritické myšlení a schopnost interpretace složitého světa. Její absolvent vybavený i širokou paletou digitálních dovedností je pak ideálním výsledkem humanitního vzdělávání pro současnost, se všemi jejími výzvami i hrozbami. Kritická mysl absolventa filozofické fakulty bude užitečným interpretačním filtrem mezi záplavou dat a striktními digitálními technikami, které tradičně ovládá informatik či hard programátor,“ doplnil. Absolventi oboru Digital Humanities budou podle Lukáše Zámečníka saturovat poptávku po pracovnících zdatných v soft programování a v interpretaci zpracovávaných dat, zároveň schopných nalézat komplexní, ale intuitivní řešení zadaných problémů.

Projekt, který poběží do poloviny roku 2023, má řadu dílčích cílů, jež zahrnují například tvorbu učebních textů (v české i polské variantě), pořádání přednášek, pravidelných workshopů a školení akademických pracovníků. Jeho součástí budou i pravidelné letní školy Digital Humanities.

Lukáš Zámečník (FF):  Digital Humanities je obor, který konceptuálně staví na teorii dynamických systémů. Z metodologického hlediska klastruje kvantitativní metody (pod záštitou statistiky) uplatnitelné v humanitních oborech, představuje pro humanitní vědy pracovní rámec, který umožňuje akcelerovat výzkum i aplikace. Právě aplikace jsou z pohledu zahájeného projektu nejdůležitější. Katedra obecné lingvistiky dál rozvíjí aplikační potenciál činností Filozofické fakulty UP, což je nezbytné nejen s ohledem na úspěch v soutěži mezi univerzitami, ale také, a to především, s ohledem na smysl samotného humanitního bádání. V souladu s úvahami Ivana Havla, Johna Brockmana, ale i Hermanna Hesseho a Neala Stephensona jsme přesvědčeni, že je potřeba opustit slonovinovou věž, případně alespoň obnovit padací most a vrátit učenost mezi lidi.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)