Lékařskou fakultu čeká volba nového děkana

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 16. únor 2023, 8:10 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém prvním letošním zasedání vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. O tom, kdo fakultu povede v následujících čtyřech letech, rozhodnou senátoři 11. dubna.

Se zahájením řízení o návrhu na jmenování děkanem LF UP senát ustanovil zvláštní volební komisi, jíž předsedá Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, a schválil harmonogram volby.

Kandidáty mohou členové akademické obce navrhovat do poledne 14. března, seznam navržených pak komise zveřejní během následujícího dne. „Návrhy se předkládají výhradně písemně s použitím formuláře dostupného na úřední desce LF UP, a to buď doporučeným dopisem, nebo prostřednictvím podatelny LF UP, a adresují se Akademickému senátu LF UP, k rukám předsedy zvláštní volební komise docenta Minaříka. Součástí návrhu je souhlas navrženého s účastí ve volbě,“ popsal postup předseda AS LF UP Dušan Klos.

Ve středu 5. dubna se od 13 hodin uskuteční shromáždění akademické obce fakulty, na kterém navržení kandidáti či kandidátky představí své vize a priority a zodpoví případné dotazy přítomných. O tom, kdo z navržených bude pro funkci děkana LF UP nejvhodnějším kandidátem, se rozhodne během zasedání AS LF UP v úterý 11. dubna, které začíná taktéž ve 13 hodin.

Po jmenování rektorem by se zvolený kandidát na funkci děkana měl vedení fakulty ujmout 1. června. S koncem května totiž skončí i první funkční období současného děkana Josefa Zadražila, profesora III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL.

Podrobné informace a materiály k volbě děkana jsou dostupné na webové stránce AS LF UP zde.

Kromě toho senátoři na svém únorovém zasedání zvolili nové členy senátních komisí a schválili změny studijních plánů pro akademický rok 2023/2024. Hostem jednání byl předseda Akademického senátu UP Jiří Langer, který členy nedávno obměněného AS LF UP přišel pozdravit a především seznámit s tématy, která univerzitní senát aktuálně řeší, jako je rozpočet univerzity, problematika vnitřního mzdového tarifu nebo blížící se senátní volby.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)