Liturgická roucha olomoucké katedrály

Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 3. září 2020, 12:00 – Text: (vim)

V Arcidiecézním muzeu a v kryptě dómu sv. Václava je stále k vidění výstava Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály, na níž si můžete prohlédnout historické obřadní textilie, některé až z 15. století. Výstava je součástí projektu Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace, na kterém spolupracuje Cyrilometodějská teologická fakulta UP s Národním památkovým ústavem. Podrobněji jsme o výstavě psali zde

Zpět