Mezinárodní setkání mladých lingvistů opět v Olomouci

Doc. Ivana Bozděchová (FF UK) a její úvodní přednáška Umělecký překlad – ztráty a nálezy.
Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 25. květen 2017, 14:18

Ve dnech 15.−17. května proběhlo na půdě Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého již 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Tradice „mladých lingvistů“ byla započata v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračuje každoročně na filozofické fakultě naší univerzity. Úvodní přednášku s názvem Umělecký překlad – ztráty a nálezy přednesla doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK).

Hlavním tématem letošní konference byl Jazyk jako nástroj manipulace. Na toto téma mohli zájemci diskutovat ve třech workshopech. V rámci Diachronního workshopu zazněly příspěvky, které analyzovaly jazyk staré češtiny, ale např. i problematiku diachronních úkolů v učebnicích českého jazyka pro střední školy. Během workshopu Čeština jako cizí jazyk zazněly příspěvky týkající se výuky češtiny u čínských studentů či problémů s výslovností, součástí setkání byl i kulatý stůl, u kterého mohli zájemci diskutovat o výuce češtiny pro cizince. Ve workshopu Jazyk věc veřejná se objevily příspěvky týkající se fonetické analýzy francouzského prezidentského diskurzu či analýzy extralingválních prostředků v hlavním zpravodajství České televize.

Jako součást konference se uskutečnilo celostátní kolo soutěže Student a věda, které proběhlo 15. května v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V konkurenci čtrnácti soutěžících první místo obsadila Kateřina Lipská (FF UK) se svým příspěvkem Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině. Na druhém místě se umístila Alžběta Růžičková (FF UK) se svým příspěvkem Strategie maskování hlasu u českých mluvčích. Třetí místo obsadila Lenka Schindlerová (FF UP), která soutěžila s příspěvkem Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera. Čestné uznání získal Jakub Wenzel (FF UP) s příspěvkem Metaforické strukturace radosti v českém a japonském jazykovém obraze světa a Kateřina Fintesová (FF MU) s příspěvkem Mikrostruktura substantivních hesel v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy.

Wendy Zimmerová, studentka 5. ročníku, Katedra bohemistiky FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)