Milan Kolář lékařské fakultě přeje optimismus a prosperitu

Přípitek s kolegy v poslední den v čele fakulty.
Foto: Martin Višňa
pondělí 3. červen 2019, 8:00 – Text: Martin Višňa

S posledním květnovým dnem skončilo Milanu Kolářovi druhé funkční období v křesle děkana lékařské fakulty. Jak při bilancování uplynulých osmi let podotkl, odchází pouze jednou nohou. V týmu nového děkana Josefa Zadražila bude totiž proděkanem a děkanovým statutárním zástupcem.

„Ve vedení fakulty budu pokračovat jako proděkan s gescí, která mě opravdu hodně baví, což je legislativa, vnitřní organizace, vnější vztahy a PR. Lékařská fakulta je moje srdeční záležitost a myslím, že i nadále jí můžu přispět svou prací a zkušenostmi,“ říká mikrobiolog Milan Kolář, který byl v roce 2011 zvolen jako devatenáctý děkan lékařské fakulty na obnovené olomoucké univerzitě.

Fakultu svému nástupci předává v dobré kondici, ekonomicky i personálně stabilizovanou, se zdravým tělem i duší. „Je tu přátelská atmosféra. Pevně věřím, že se nám podařilo vybudovat na fakultě velmi silný pocit sebevědomí, sounáležitosti a hrdosti na to, že jsme Lékařská fakulta Univerzity Palackého. Zesílili jsme sociální smír a jednotnost fakulty. Velmi si cením nadstandardních vztahů s Fakultní nemocnicí Olomouc, které jsou v rámci České republiky dávány za vzor, a samozřejmě vynikající spolupráce s rektorátem, ostatními fakultami Univerzity Palackého a lékařskými fakultami v České i Slovenské republice,“ vyjmenovává Milan Kolář.

Neméně důležitými dílky v mozaice současného stavu lékařské fakulty jsou také moderní prostory Dostavby Teoretických ústavů a Ústavu molekulární a translační medicíny, jejichž výstavba započala už za předchozího děkana Zdeňka Koláře. Dále pak přesídlení děkanátu z centra města do areálu fakulty a nemocnice, stabilní anglické studijní programy, pravidelné vědecké výstupy v prestižních odborných periodicích nebo aktuálně například pozitivní hodnocení v rámci evropské akreditace lékařských fakult (AMSE), kde by měl být brzy znám konečný verdikt. Milan Kolář si také považuje toho, že se podařilo prosadit Národní program na dofinancování lékařských fakult, díky kterému je možné vychovat více mladých lékařů.

V osobní rovině při ohlédnutí za uplynulými osmi lety vidí především hlubší proniknutí do managementu a ekonomiky a zejména pak zdokonalení se v komunikaci a v rozhodovacích procesech.

Mimochodem slovy „nechci se stydět za žádné své rozhodnutí“ končil Milan Kolář své vize budoucnosti fakulty předložené akademické obci v roce 2011. „Někdy to bylo těžké, museli jsme zvládnout i některé vyhrocené situace, kdy jsem musel direktivně rozhodnout. Ale nedokážu si vybavit nějaké rozhodnutí, za které bych se měl stydět. I jako lékař se v daném okamžiku rozhoduji na základě momentálně dostupných informací tak, jak si myslím, že je to správné a v souladu s mým nejlepším vědomím a svědomím. Navíc jsem prakticky všechno probíral se svým proděkanským týmem, s akademickým senátem, vědeckou radou a vedoucími zaměstnanci fakulty. Jsem velmi rád, že se podařilo zapojit do akademického života i studenty. Vždy jsem se snažil, abychom všichni vzali odpovědnost za fakultu za svou, ať už to byl člen vedení či vědecké rady, senátor, přednosta kliniky nebo člen akademické obce LF UP,“ dodává bývalý děkan.

A co lékařské fakultě přeje do dalších let? Aby jí nadále zůstal optimismus a panující přátelská atmosféra a aby tři základní kameny prosperity fakulty – výuka nových lékařů, vědecko-výzkumná činnost a léčebně-preventivní činnost – byly vždy v rovnováze a žádná z těchto oblastí nebyla povyšována nad jinou.