Na Poděbradech pokřtili manuál terapie divočinou

Z konference terapie divočinou. Fotogalerie: Martin Višňa
úterý 4. prosinec 2018, 14:00 – Text: Martin Višňa

Konferencí u jezera Poděbrady vyvrcholil dvouletý projekt Erasmus+ Wilderness Therapy polské organizace Mierz Wysoko, jehož partnerem byla fakulta tělesné kultury. Na setkání byly představeny vědecké výstupy projektu a představitelé projektu pokřtili praktický průvodce pro přípravu terapeutické expedice.

„Wilderness therapy neboli terapie divočinou je terapeutický směr, který využívá prostředí vzdáleného od osídlených míst k léčbě patologického chování, a to především u mládeže. V USA se využívá od 60. let minulého století, u nás se rozvíjí teprve krátkou dobu, ale staví se na základech, které tu už byly, když se například adiktologičtí pacienti brali do přírody na různé zátěžové kurzy,“ vysvětlil jeden z pořadatelů konference Michal Petr z katedry rekreologie.

„Naše fakulta přitom už v roce 2012 byla spoluorganizátorem mezinárodní konference o adventure a wilderness therapy. Následně jsme absolvovali pracovní stáž v Kanadě a později jsme s Michalem Vičarem, Lucií Petrovou a dalšími kolegy zaštiťovali projekt zaměřený na proškolení pracovníků v této oblasti v zemích Visegrádské čtyřky a začali jsme spolupracovat s Jo Roberts z britské Wilderness Foundation. Postupně se naše skupina rozrostla o další lidi, například o Terezu Houškovou z ústavu speciální pedagogiky pedagogické fakulty nebo o psychoterapeutku Janu Švecovou,“ dodal Petr.

Konference na olomouckých Poděbradech byla jedním z výstupů dvouletého polsko-českého projektu. V rámci něj mimo jiné probíhal kvantitativně i kvalitativně zaměřený výzkum na účinky terapeutického působení a také byl na základě šesti terapeutických expedic vytvořen manuál shrnující vše podstatné pro přípravu takové expedice. Výsledky výzkumu i kniha byly na konferenci představeny, manuál se dočkal i křtu šampaňským přímo na břehu jezera. Kromě toho účastníci absolvovali také praktické workshopy, jejichž středobodem byla ohniště.

„Překvapil mě zájem o konferenci, několik zájemců jsme museli odmítnout. Mezi padesátkou těch, kteří se zúčastnili, byli speciální pedagogové, sociální pracovníci, lektoři, kteří se zaměřují na osobnostně-sociální rozvoj, další pracovníci v pomáhajících profesích a také studenti. Jedním z cílů setkání přitom bylo vybudování nějaké platformy a sítě lidí, které téma terapie divočinou nějak zajímá,“ prozradil Michal Petr.

Jedním z účastníků byl student fakulty tělesné kultury Petr Pavliš. „Zajímá mě vše, co je spojeno s pobytem v přírodě. Konference ukázala zajímavou metodu práce s problémovými dětmi, je to dost účinný nástroj, jakým lze děti a mladistvé dostávat na úroveň, kde jsou schopni dospět do běžného života,“ uvedl.

Výstupy projektu a další informace jsou k dispozici na webu Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v ČR