O SVOČ byl na lékařské fakultě zájem i přes epidemii

Ilustrační foto: Martin Višňa
Středa 9. červen 2021, 11:30

Navzdory nepříznivým epidemickým podmínkám byl i letos o SVOČ na LF UP velký zájem; přihlásilo se celkem 153 studentů, z toho 125 ze studijního programu Všeobecné lékařství, 5 ze Zubního lékařství a 23 zahraničního studentů programu General Medicine. V nabídce byla témata ze všech klinik a ústavů naší fakulty.

Z důvodu infekce covid-19 nebylo možné letos završit studentské bádání tradiční konferencí, nicméně byla realizována elektronická varianta konference SVOČ.

Všechny odevzdané práce byly posouzeny, výstupy z letošních studentských projektů se objeví v tištěném sborníku abstraktů a postery jsou k vidění na stránkách fakulty. Zveřejněné práce dokládají vysokou kvalitu studentské vědecké činnosti na LF a je vhodné poděkovat všem studentům za jejich vysoké nasazení a odpovědnou práci na tématech v rámci SVOČ.

V tuto chvíli již jsou k dispozici témata pro další akademický rok (viz zde) a studenti se na ně s neztenčeným zájmem opět hlásí, takže je pravděpodobné, že i příští rok nás čeká celá řada kvalitních a zajímavých vědeckých počinů, které, jak doufáme, už bude možné prezentovat opět na standardní konferenci.

Je velmi potěšující, že studenti LF UP přes enormní pracovní zatížení v průběhu covidové pandemie, kdy byli pracovně nasazeni do zdravotnických zařízení, nadále studovali a účastnili se praktické výuky, současně zvládli i aktivní zapojení do SVOČ. Tím prokázali, že motto fakulty „mente et corde“ si vzali za své a podle něj se staví nejen ke studiu, ale i k lidské společnosti a celkově k životu. Za vše jim bezesporu náleží velké poděkování a LF je právem hrda na svoje studenty.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., proděkan LF UP pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy

Zpět