Olomoucké diskuzní fórum se tentokrát zaměřilo na státní zástupce

Odbornou diskusi si nenechalo ujít na padesát advokátů, státních zástupců, soudců a policistů. Fotogalerie: Eva Hrudníková
úterý 16. duben 2019, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta opět po roce nabídla prostor zástupcům trestněprávních profesí, aby prodebatovali aktuální témata z praxe. Druhý ročník Olomouckého diskuzního fóra přilákal na padesát advokátů, státních zástupců, soudců a policistů. Pořadatelé z katedry trestního práva tentokrát zvolili téma Činnost státního zástupce v trestním řízení.

„V rámci trestního práva vždy existovaly určité kontroverzní problémy, na jejichž řešení se advokáti, státní zástupci, soudci a policisté jen obtížně shodnou, a to z důvodů odlišných úkolů, jež v trestním řízení plní, a tím i značně odlišné perspektivy, s níž daný problém vnímají. Fórum jsme založili na předpokladu, že neutrální akademická půda je vhodným prostředím k výměně jejich názorů,“ vysvětlil Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva. Současně zdůraznil odlišnost formy tohoto setkání od standardních konferencí či seminářů. „Setkání sice startuje přednáškami, ale mnohem větší prostor ponecháváme samotné diskuzi.“

Úlohu „startérů diskuze“ letos přijali Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, Tomáš Gřivna, advokát a akademik z PF UK a Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze. „Témata jejich příspěvků jsme záměrně nijak nekorigovali. Chtěli jsme, aby ze své pozice vybrali palčivé téma, a to právě kvůli následné diskuzi,“ podotkl Filip Ščerba.

Pavel Zeman se například kriticky dotkl přehnané formálnosti zahájení trestního stíhání a v souvislosti s chystanou rekodifikací trestního řádu zase zdůraznil, že činnost státních zástupců by sice dále měla být založena na principu legality, ale s výrazným posílením prvků oportunity. V neposlední řadě hovořil o komunikaci, která je podle něj základem úspěšné práce státního zástupce. Pochvalně se zmínil o Memorandu o součinnosti, které vloni uzavřel jménem Nejvyššího státního zastupitelství s Českou advokátní komorou.

Tomáš Gřivna se ve svém příspěvku zabýval pravomocí státního zástupce při podmíněném zastavení trestního stíhání a také důvody poklesu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání založeném na závěru, že se stíhaný skutek nestal. Poslední z řečníků, zkušený soudce Libor Vávra, nekritizoval systém ani právní předpisy, ale hovořil o rozdílech mezi státními zástupci a o excesech jednotlivců – soudců. Poukázal na kauzu Davida Ratha a kauzu Lukáše Nečesaného.

Následná dvouapůlhodinová diskuze otevřela další zajímavá trestněprávní témata, zřejmě nejdéle účastníci rozebírali stále rozsáhlejší a podrobnější odůvodňování návrhů a rozhodnutí v rámci trestního řízení a časté úniky informací z přípravného řízení do médií.

Místo na Olomouckém diskuzním fóru si rezervoval například advokát Miroslav Kopeček. „Jsem na fóru letos poprvé. Přihlásil jsem se hlavně proto, že mě zaujala zvolená platforma a samozřejmě z profesního zájmu. Příjemně mě překvapila atmosféra a otevřenost účastníků, se kterou se tu diskutovalo,“ uvedl.

Spokojeni po skončení akce byli také organizátoři. „Úvodní příspěvky hlavních hostů otevřely několik důležitých a zajímavých otázek, na které navázala živá diskuze, do níž se zapojila velká část účastníků – a právě to je cílem Olomouckého diskuzního fóra. Tato diskuze byla podle mého názoru věcná a otevřená a vyplynuly z ní určité obecnější podněty, některé z nich dokonce poměrně odvážné. Určitě plánuji fórum pořádat i v dalších letech a věřím, že i pro příští rok se podaří najít téma, které odborníky z trestněprávní praxe zaujme tak, jak tomu bylo v dosavadních dvou ročnících,“ zhodnotil Filip Ščerba.

Příspěvky tří hlavních hostů vyjdou stejně jako vloni v časopisu Státní zastupitelství společně s doprovodným komentářem Filipa Ščerby. V něm shrne výsledky diskuze.