Online volby do AS UP se osvědčily

Foto: Vojtěch Duda
Středa 3. červen 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Historicky první elektronické volby do Akademického senátu UP proběhly úspěšně. Podle závěrečné zprávy hlavní volební komise během lhůty pro podávání stížností nepřišly žádné podněty ze strany členů akademické obce a po kontrole součtu hlasů jsou uvedené výsledky platné a není důvod pro opakování voleb v žádné z jejich částí. Univerzita Palackého tak i ve složitých podmínkách nouzového stavu zvládla bez problémů zvolit 24 členů svého samosprávného orgánu.

První online volby do Akademického senátu UP pro funkční období 2020–2023 začaly 19. května a probíhaly do 25. května. Univerzita přistoupila k elektronickým volbám kvůli epidemiologické situaci, která neumožnovala tradiční způsob voleb. Vše tedy probíhalo elektronicky přes zabezpečené systémy. Voliči měli k dispozici speciální volební aplikaci a svůj hlas mohli odevzdat přes telefon, notebook či stolní počítač.

„Průběh elektronických voleb do Akademického senátu UP byl bez incidentů, volební komise odpovídaly na ojedinělé dotazy členů akademické obce týkající se způsobu hlasování. Aplikace byla přístupná po celou dobu hlasování a volební komise měly možnost průběžně kontrolovat seznam voličů a zašifrovaný seznam odevzdaných hlasů,“ shrnula průběh voleb ve své zprávě hlavní volební komise, které předsedal Jan Strojil z lékařské fakulty. „Děkuji všem volebním komisím za pečlivou práci. Myslím, že spolupráce volební komise a CVT jasně ukázala, že volby nejsou jen o tom, ‚zmáčknout tlačítko‘,“ doplnil Strojil. (Závěrečnou zprávu najdete zde).

Online volby přinesly vedle jmen nových senátorů a senátorek i celou řadu podnětů, s nimiž je možné pracovat v budoucnu. Hlavní volební komise například doporučuje pro další volby zřízení centrální stránky s volebními programy kandidátů a dává ke zvážení jak fakultním senátům, tak Akademickému senátu UP vytvoření etického kodexu pro volební kampaň, sadu pravidel pro správnou praxi. Ta by vymezovala, co je ještě v rámci volební kampaně přípustné a co už ne.

Zpět